Vår bygd i nord

Sverigefinländarna är en unik språkgrupp, en officiell språkminoritet i Sverige men samtidigt även en del av det finska folket. Sveriges och Finlands långa gemensamma historia, de kulturella likheterna mellan länderna och den geografiska närheten stärker samhörigheten ytterligare.

Medborgarskapsfrågor är viktiga för den sverigefinska identiteten och de har även stort känslomässigt värde.
Den sverigefinska minoriteten består av omkring en halv miljon människor. Drygt hundra tusen av dem är finska medborgare. De är sverigefinländare samtidigt som många av dem även är svenska medborgare och har således dubbelt medborgarskap.

Både Sverige och Finland accepterar dubbelt medborgarskap.
En finsk medborgare som är bosatt i Sverige får svenskt medborgarskap genom en anmälan till den egna länsstyrelsen. Kravet är att personen i fråga har bott i landet i fem år.
En före detta finsk medborgare som är bosatt i Sverige har möjlighet att få tillbaka sitt finska medborgarskap genom en anmälan.

Bestämmelserna om dubbelt medborgarskap är internationella och de berör inte enbart de nordiska länderna. Händelser och kriser i den internationella politiken påverkar alltid tolkningen av medborgarskapslagstiftningen även hos oss.

Dubbelt medborgarskap är även förenat med frågor som handlar om dubbla demokratiska rättigheter och skyldigheter i två länder. Lagstiftningen inom detta område rör till exempel rösträtten och värnplikten.

Medborgarskap är samtidigt en fråga som utöver juridiken även hör samman med starka känslor. Det är fråga om en personlig och viktig sak som är förenad med djupa känslor och som upplevs som en viktig del av den egna identiteten.
Dubbelt medborgarskap stöder demokratiutvecklingen och ökar människornas möjligheter att påverka och bli integrerade i bosättningslandet.

Den nordiska passfriheten och den gemensamma nordiska arbetsmarknaden infördes redan 1954. Nordborna har i flera decennier haft rätt att rösta i de kommunala valen i sitt bosättningsland.

Förändringarna i världen sker i snabb takt och ibland i våldsamma former och genom kriser. Det verkar som om de små länderna i nord som ligger geografiskt nära varandra och är demokratiska välfärdsstater i framtiden måste förlita sig alltmer på stödet från varandra. I medborgarskapsfrågan kan ett förslag om införande av ett gemensamt nordiskt pass kanske tas upp till övervägande en dag.