RS 8/23: Nya sverigefinska antologier

På Gävle stadsbibliotek släpptes den 12 februari antologin Heijastuksia – ruotsinsuomalaisia tarinoita. Antologin innehåller texter som är skrivna under en tvåårsperiod av deltagarna på en finskspråkig skrivarcirkel. De elva medverkande kvinnliga skribenterna är från Gävle, Hofors, Skutskär och Älvkarleby.

Cirkeldeltagarna har skrivit om sina egna erfarenheter och minnen av livet i Finland och Sverige. Antologin innehåller dessutom texter på finska av barn och ungdomar som läser finska som modersmål i Gävle.

Antologin presenteras även fredagen 24.2 kl. 14 och 17:45 vid firandet av Sverigefinnarnas dag på Skottes Musikteater i Gävle.

Antologin ”Menolippu Ruotsiin – 20 kertomusta /Enkelresa till Sverige – 20 berättelser” släpps vid firandet av Sverigefinnarnas dag i Östhammar fredagen 24.2 kl. 18.00 på Kulturhuset Storbrunn.

Den här tvåspråkiga antologin skildrar historien för sverigefinnarna i Östhammars kommun. Redaktörer för boken är Anna-Maija Högström, Elina Friberg och Mats Bäckman i samarbete med Föreningen Norden och finska förvaltningsområdet i Östhammars kommun.