RS 8/22: Närmare 300 tävlingsbidrag kom in i vår poesitävling – de fem vinnarna belönas den 9 april

Tidningen Ruotsin Suomalainens riksomfattande poesitävling 2022 är nu avslutad. De inlämnade dikterna kunde vara skrivna på finska, svenska, meänkieli eller det karelska språket. Ett villkor var att deltagaren är sverigefinländare eller anser sig höra hemma i den sverigefinska kulturen.

Ämnet eller temat för dikterna var fritt.

Varje skribent fick delta med högst fyra tidigare opublicerade dikter. Samtliga dikter var inlämnade under pseudonym och tävlingstiden gick ut i slutet av 2021.

Våra läsare skickade in närmare 300 dikter av vilka många var av mycket hög kvalitet. Olika stilarter var också väl representerade bland tävlingsbidragen.

Juryn bestod av journalisten Emilia Voltti, poeten Reija Vuorela och chefredaktören Tapani Kekki.

Juryn har nu slutfört sitt arbete och utsett de fem bästa bidragen.

Vinnarna offentliggörs och belönas den 9 april 2022 i samband med evenemanget ”Runokilpailu 2022” i tidningen Ruotsin Suomalainens lokaler.

Temat för evenemanget är vårens och diktens fest. I programmet ingår såväl konst, musikframträdanden som andra kulturframträdanden. De vinnande dikterna läses upp vid evenemanget.

Resultaten av tävlingen och intervjuer med vinnarna finns att läsa i vår tidning samma vecka som evenemanget äger rum.