RS 6/19: Dessa våra stigar till Olofström

Medlemmarna i Olofströms Finska Förening sammanställde 2014 en tvåspråkig antologi där 23 första och andra generationens sverigefinländare berättar om sitt liv. Finska invandrare har funnits i kommunen sedan 1940-talet. Många av dem har varit anställda på Volvo. Närmare en tredjedel av de 13 500 invånarna på denna industriort i Blekinge har sina rötter i Finland.

 

Antologin Dessa våra stigar till Olofström kom ut 2014.

Länets sverigefinska historia går flera hundra år tillbaka i tiden.

Redan på 1600-talet bosatte sig tusentals finländare i Blekinge där de arbetade med att bygga en helt ny stad, Karlskrona, och en flottbas.

 

I förordet till boken på drygt 200 sidor berättar föreningens ordförande Voitto Heikura vältaligt att arbetet med boken påminner om en målning som är skapad av en grupp på drygt trettio personer. Enligt Voitto har man som färger först och främst valt blått på vit bakgrund, vilket syftar på rötterna i Finland, men också gult och blått, eftersom alla dessa färger har ingått i deras liv. Där finns även svarta strimmor på grund av upplevd mindervärdeskänsla, och dessutom lite rött som ett tecken på finsk sisu.

 

I sin antologi skildrar Olofströms sverigefinländare sina känslor och erfarenheter av livet i Olofstöm där många av dem hamnade efter andra anhalter under resans gång.

Författarna har strävat efter att skriva en historiebok för kommande generationer med information om invandringen och livet i Sverige.

 

Redan de namn som författarna har gett sina berättelser visar på starka känslor som är förknippade med invandringen: Utvandraren (Lauri Haiminen), När vi kom till Sverige (Annukka Ek), Paula i svensklandet (Päivi Koskela), Från tuva till tuva och ett nytt språk (Arja Heikura) och Än doftar mormors rosor i Ruokojärvi (Karolina Torikka).

I Sverige finns hundratals sverigefinska orter som påminner om Olofström och som skulle förtjäna en egen antologi enligt samma modell.

 

Den sverigefinska föreningsverksamheten har långa traditioner i Olofström. Olofströms Finska Förening grundades 1960 och firar således sitt 60-årsjubileum nästa år. Olofströms traditionella körfestival hålls i år från den 30 maj till den 1 juni. Bland deltagarna finns både sverigefinska och finska körer samt välkända schlagerartister från Finland.