RS 6/17: Kaksoiskansalaisuus on ruotsinsuomalaisille tärkeä asia

Kaksoiskansalaisuus on herättänyt viime päivinä kiivasta keskustelua Suomessa. Julkinen keskustelu alkoi viime viikon tiistaina Ylen uutisoitua, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten roolia rajoitetaan Suomen puolustusvoimissa.
Aluksi viranomaiset kiistivät tiedon, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia kohdeltaisiin eri tavalla, mutta jo saman päivän iltana puolustusministeri Jussi Niinistö ilmoitti, ettei kaksoiskansalaisia tulisi päästää Suomessa sotilasvirkoihin.

Viime viikon perjantaina kuntaministeri Anu Vehviläinen tiedotti, että Suomen virkamieslain muutos kansalaisuusasiassa lähtee pian lausuntokierrokselle, ja että laki tulee eduskunnan käsittelyyn loppukeväästä. Lakimuutoksilla vahvistetaan Vehviläisen mukaan sitä, että valtion turvallisuuden kannalta olennaisiin työtehtäviin valittavien luotettavavuus ja lojaliteetti Suomea kohtaan voidaan entistä paremmin varmistaa.
Viime viikolla myös Suomen puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos tiedottivat hankkeista, joiden tarkoituksena on tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä .

Suomen valtio hyväksyi kaksoiskansalaisuuden vuonna 2003 ja Ruotsin valtio vuonna 2001. Suomen nykyisen kansalaisuuslain mukaan entinen Suomen kansalainen saa Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Vastaavasti Ruotsissa asuva Suomen kansalainen voi hankkia Ruotsin kansalaisuuden ilmoittamalla asiasta lääninhallitukseen.

Ruotsinsuomalaisille Suomen kansalaisuus on tärkeä asia. Suurten muuttoaaltojen vuosina monet joutuivat ammatillisista syistä luopumaan Suomen passista ja asiaan liittyy myös tunnesyitä.
Ruotsin ja Suomen suhde on läheinen erityissuhde ja kaksoiskansalaisuus on yksi maita yhdistävä tekijä.
Näinä levottomina aikoina Pohjoismaista yhteistyötä olisi syytä ennemminkin lisätä kuin vähentää.

Suomessa on tällä hetkellä noin 95 000 kaksoiskansalaista, joista suurin yksittäinen ryhmä venäläiset. Ruotsinsuomalaisia, joilla on Suomen ja Ruotsin kansalaisuus, asuu yhteensä joitakin kymmeniä tuhansia molemmissa maissa.

Suomen kansallisuuslain tarkistaminen on aiheellinen toimenpide. Mutta lain valmistelussa on keskityttävä olennaiseen, eli siihen, millä kriteereillä Suomen turvallisuuden kannalta keskeisiin tehtäviin ja virkoihin rekrytoidaan ihmisiä.

Koko kaksoiskansalaisuuden romuttaminen vaikeuttaisi Suomen ja Ruotsin välillä liikkuvien rivikansalaisten arkea ja käytännön asioiden hoitoa ja kaventaisi samalla heidän kansalaisoikeuksiaan.