RS 53/20: Mänskligheten mot viruset – vaccinationerna har inletts

Finland och Sverige inledde tillsammans med de övriga EU-länderna vaccinationerna mot coronaviruset 27.12. 2020 nära nog omedelbart efter att de första vaccindoserna från Pfizers medicinfabrik i Belgien anlänt till Helsingfors och Stockholm.

FOTO: TT

Den första vaccinförsändelsen består av ca 10 000 doser för vart och ett av EU-länderna. Leveranserna av större mängder vaccin pågår som bäst. Inledningsvis kommer man att leverera ca 80 000 doser i veckan.

Först vaccineras anställda som vårdar coronapatienter samt boende och personal på äldreboenden. Därefter inleds massvaccinationerna som kommer att pågå under hela våren.

Målet är att vaccinera hela befolkningen. En återgång till normalt vardagsliv är möjlig när tillräckligt stor andel av befolkningen, dvs. ca 70 procent, har blivit immun. Först då kan man slopa försiktighetsåtgärderna. Enligt bedömningarna i Finland kommer sjukdomen att vara besegrad efter midsommaren.

Det är inte fråga om någon tvångsvaccinering. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria.

Pfizer och Biontechs vaccin är effektivt och säkert även för personer som till exempel lider av astma, kronisk lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck. I nuläget rekommenderar man inte vaccination för gravida och barn under 16 år eftersom vaccinet ännu inte har testats bland dessa grupper.

Vaccinet ger inte något omedelbart skydd utan det krävs två doser. Den andra dosen ska tas inom tre veckor från den första dosen. Vaccinet skyddar mot sjukdomen med 95 procents effektivitet, vilket innebär att 95 av 100 vaccinerade slipper bli sjuka. Bland dem som trots allt insjuknar lindrar vaccinet symtomen så att de i stället för svåra symtom endast får lindriga symtom. Skyddseffekten är som starkast ca en vecka efter den andra vaccinationen.