RS 5/19: Suomalaistarinoita Bergslagenista

Lindesbergin kunta julkaisi viime vuonna antologian ”Begslagenin suomalaisia tarinoita”, joka nimensä mukaan on joukko tarinoita ruotsinsuomalaisista, jotka asuvat tai ovat asuneet Lindesbergin kunnassa. Kaksikielisen antologian on toimittanut Lindesbergin hallintoaluekoordinaattori, Ruotsin Suomalainen -lehden aluetoimittaja Airie Tervaniemi. Kirja on toteutettu paikallisen hallintoalueyhteistyön puitteissa.

Airie Tervaniemi kirjoittaa kirjansa esipuheessa, että antologian tarkoituksena on antaa aikakuvia suomalaisuudesta Lindesbergissä, jonka asukkaista yli kymmellä prosentilla on suomalainen tausta. Antologia ei yritä kattaa koko siirtolaisryhmän kokemuksia, vaan tarinat on koottu vuosien varrelta ja niiltä ihmisiltä, jotka ovat halunneet jakaa tarinansa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä kirjan päähenkilöistä.

Kymmenen kilometriä Guldsmedhyttanista luoteeseen sijaitseva ruukkikylä Nyberget oli täynnä suomalaisia metsuriperheitä 1950- ja 60-luvuilla – Nybergetin suomalaiset naiset ovat antologiassa kunniapaikalla.

Naisnäkökulma on antologiassa muutenkin hyvin esillä: monille ruotsinsuomalaisilletuttu opettaja Alli Risberg kertoo kirjassa tarinansa. Siirtolaisuudestalapsen näkökulmasta kertovat Leena Axelsson, Taina Luodelahti ja Tarja Back-Nilsson. Runon sanoin Ruotsiin muutosta kertovat Raija Nyberg, Sirkka-Liisa Mäkinen ja Laila Harjukoski. Esillä ovat myös ruotsinsuomalaiset yrittäjät: matkailualan yrittäjät Leena Karhunen ja Timo Kujansuu ja konsulttitoimiston perustaneet Hilkka ja Walter Paananen kertovat tarinansa.

Ruotsissa on satoja Lindesbergin kaltaisia ruotsinsuomalaisia paikkakuntia. Kaikki ne ansaitsisivat antologiansa. Airie Tervaniemen kokoama antologia on herättänyt suurta mielenkiintoa suuren kirjallisuutta lukevan ruosuyleiön keskuudessa ja on erittäin suositeltavaa luettavaa myös kaikille vähemmistöasioiden kanssa työskenteleville.