RS 5/19: Finska berättelser från Bergslagen

Lindesbergs kommun gav i fjol ut antologin ”Finska berättelser från Bergslagen” (Begslagenin suomalaisia tarinoita) som i enlighet med sitt namn består av ett antal berättelser om sverigefinländare som bor eller har bott i Lindesbergs kommun.

Den tvåspråkiga antologin är redigerad av Airie Tervaniemi som är samordnare för finska förvaltningsområdet i Lindesberg och lokalredaktör för tidningen Ruotsin Suomalainen.

Boken är framtagen inom ramen för det lokala arbetet inom finska förvaltningsområdet i Lindesberg.

 

I förordet till sin bok skriver Airie Tervaniemi ​​att syftet med antologin är att ge tidsbilder av finskheten i Lindesberg där mer än 10 procent av invånarna har finsk bakgrund.

Man försöker inte täcka hela invandrargruppens erfarenheter utan berättelserna är samlade under årens lopp från personer som har velat dela med sig av sin historia. Här är några exempel på bokens huvudpersoner:

 

Tio kilometer nordväst om Guldsmedhyttan ligger bruksorten Nyberget där det på 1950- och 60-talet bodde ett stort antal finska skogsarbetarfamiljer. De finska kvinnorna i Nyberget har fått en hedersplats i antologin.

 

Det kvinnliga perspektivet är även i övrigt väl representerat i antologin. Läraren Alli Risberg som är välkänd för många berättar också sin historia i boken.

Leena Axelsson, Taina Luodelahti och Tarja Back-Nilsson berättar om invandringen ur ett barns perspektiv.

Raija Nyberg, Sirkka-Liisa Mäkinen och Laila Harjukoski berättar om flytten till Sverige i diktform.

Även sverigefinska företagare är med i antologin där Leena Karhunen och Timo Kujansuu som arbetar inom turismen och Hilkka och Walter Paananen som har grundat ett konsultföretag berättar sina historier.

 

I Sverige finns hundratals sverigefinska orter som liknar Lindesberg. De skulle alla förtjäna sin egen antologi. Den antologi som Airie Tervaniemi har sammanställt har väckt stort intresse bland sverigefinska bokläsare och den rekommenderas varmt även för alla som arbetar med minoritetsfrågorna.