RS 51/17: Lägsta pensionsåldern höjs till 64 år

En pensionsbomb är på väg att explodera i såväl Finland som Sverige. Antalet pensionärer ökar hela tiden samtidigt som födelsetalen och antalet sysselsatta i arbetslivet minskar. Detta är ett problem som gäller för samtliga europeiska länder. EU är på väg att bli ett rike av gråhåriga pensionärer.

Det finns två lösningar på problemet med en åldrande befolkning: ökad arbetskraftsinvandring och höjning av den allmänna pensionsåldern. En höjning av pensionsåldern är alltid en politiskt och känslomässigt svår fråga som brukar möta motstånd bland löntagarorganisationerna.

Partierna i Sverige har till sist kommit överens om en höjning av pensionsåldern.
Fram till år 2026 kommer den nedre gränsen för pensionsåldern gradvis att höjas till 64 år. Just nu är den nedre gränsen i Sverige 61 år.

Även den övre åldersgränsen för pensionering kommer att höjas, först till 68 år 2020 och därefter till 69 år fram till 2023. I dag är den övre åldersgränsen för pensionering 67 år.

Regeringen och de fyra allianspartierna motiverade sitt beslut om en höjning av pensionsåldern med ökad medellivslängd, vilket medför att det krävs fler arbetsår för en finansiering av pensionerna.

Både Finland och Sverige har hamnat i en situation där pensionsutbetalningarna inte längre täcker de utbetalda pensionerna. Tiden i arbetslivet måste förlängas.

I flera europeiska länder har man fattat liknande beslut. I Finland har man beslutat att den nedre gränsen för ålderspension höjs gradvis till 65 år fram till 2025 och att den övre gränsen för ålderspension höjs till 70 år fram till 2027.

Höjningen av pensionsåldern är det viktigaste och största politiska beslutet under den pågående valperioden. Beslutet rör alla som inte har fyllt 60 år.
Detta är samtidigt den största förändringen i pensionssystemet sedan 1994.

Den breda överenskommelsen om pensionerna var en rejäl styrkedemonstration av de svenska beslutsfattarna. Den är också en bra signal till väljarna. Trots att nästa val hålls om bara nio månader har sex av de åtta riksdagspartierna lyckats komma överens om nya långsiktiga regler för pensionssystemet.