RS 51/16: Sverigefinska medierna är superviktiga

En oberoende, opartisk och tillförlitlig informationsförmedling är en grundläggande förutsättning för demokrati. Hos oss utgör public service-företagen en hörnsten i denna informationsförmedling. Oberoende public service-radio är särskilt viktig för minoriteterna, däribland sverigefinländarna. I kristider är oberoende nyhetsförmedling livsviktig för alla nationer. Det är således inte alls egalt på vilket sätt informationsförmedlingen sker.

När det gäller tekniken för radiolyssnandet har samtliga nordiska länder gått sin egen väg. Den norska riksdagen, dvs. Stortinget, beslöt förra veckan att FM-sändningarna ska upphöra under 2017 och att samtliga radiosändningar därefter ska vara digitala.
Finland och Sverige håller däremot fast vid den traditionella FM-teknologin. Finland gav upp sina digitala planer 2005 och Sverige 2015.

Det är också viktigt med en välfungerande finansieringsmodell. I början av 2013 gick Finland över till ett nytt sätt att finansiera public service när TV-licensavgiften avskaffades och ersattes med en Yle-skatt. Denna skatt är baserad på varje skattebetalares förvärvsinkomst. Finansieringen av verksamheten hamnade därmed närmare statsbudgeten och samtidigt närmare regeringsmakten och politisk styrning.

I Sverige och Norge finansieras public service-radio och TV genom en traditionell licensavgift som samlas in från TV-innehavarna (radio- och TV-avgift). I Sverige föreslog den så kallade public service-kommittén i sin rapport hösten 2012 att den nuvarande TV- och radiolicensavgiften ska avskaffas och att verksamheten ska finansieras enligt den finska modellen, dvs. en skatt som tas ut av personer över 18 år.

Finansdepartementet framförde kritik mot skatten och det förekom meningsskiljaktigheter även inom regeringspartierna. Kulturdepartementet beslöt därför att det krävs ytterligare utredningar i frågan och att den nuvarande TV- och radiolicensen ska förbli oförändrad åtminstone åren 2014-2020.

Licenssystemet fungerar fortfarande bra eftersom ungefär 90 % av svenskarna troget betalar sin licensavgift. När det gäller finansieringen av systemet med public service är en licensavgift definitivt den bästa finansieringsmodellen, eftersom den garanterar att informationsspridningen är oberoende av politiska och ekonomiska konjunkturer.

Sverigefinländarna är landets största språkliga och nationella minoritet.
De är också de som mest troget betalar sin tv-licens, och de föredrar traditionella radio- och TV-mottagare.
De rikstäckande tv-kanalerna borde därför sända många fler egenproducerade program som skildrar sverigefinländarnas situation.
Det finns också önskemål om en egen sverigefinsk nationell TV-kanal och en radiokanal med sändningar på en och samma FM-frekvens dygnet runt över hela landet.

När vi talar om de sverigefinska medierna får vi inte glömma de tryckta medierna. Pressen har också ett uppdrag inom public service, framförallt som förmedlare av lokala nyheter.
Tidningen Ruotsin Suomalainen uppfyller detta uppdrag genom att berätta om frågor och händelser som berör sverigefinländarna och som andra medier inte rapporterar om.