RS 51/19: Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland

Den svenska garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. Den betalas ut till personer som under sin livstid haft en låg eller ingen pensionsgrundande inkomst.

Bland dem finns till exempel mödrar som haft dålig möjlighet att samla pensionspoäng i arbetslivet på grund av vården och uppfostran av barn.

Ca 17 000 personer som har flyttat tillbaka till Finland får idag garantipension från den svenska Pensionsmyndigheten.

Utbetalningen av garantipension till Finland fortsätter till slutet av 2020 varefter pensionssystemet kommer att göras om.

En utredning om garantipension har just blivit färdig i Sverige. Enligt förslaget kommer garantipensionen att göras om till en grundpension, men utbetalningen av pensionen kommer i huvudsak att fortsätta som idag. Denna reform kommer att genomföras tidigast i början av 2021.

Ändringarna gäller inte för vanlig inkomst från Sverige utan utbetalningen av inkomstpension fortsätter i oförändrad form.

Utbetalningen av pensioner från Finland till Sverige kommer också att fortsätta som tidigare. Folkpensionsanstalten i Finland betalar för närvarande folkpension till ca 30 000 finländare som är bosatta i Sverige och det finns inga planer på några ändringar i dessa utbetalningar.

 

Pensionssystemet har under de senaste åren genomgått rejäla förändringar i både Finland och Sverige. Detta beror på att befolkningen blir allt äldre. Antalet pensionärer ökar alltmer samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.

I båda länderna försöker man lösa problemet med åldrande befolkning genom att höja pensionsåldern. I Finland har man beslutat att höja den lägsta pensionsåldern till 65 år fram till 2025 och i Sverige fram till 2027.

Sverigefinländarna är flitiga arbetets hjältar av vilka många har gjort sin insats för det svenska folkhemmet i mycket tunga och slitsamma arbetsuppgifter, och de har i vilket fall som helst förtjänat sin pension.