RS 48/20: Corona härjar men situationen i Finland är bäst i Europa

Finland har lyckats förhindra spridningen av corona mycket bättre än sina grannländer. Antalet smittade per 100 000 invånare är lägst i Europa.

Finlands isolerade läge torde vara den viktigaste orsaken. I Mellersta Europa förekommer hela tiden trafik mellan länderna och den dagliga gränstrafiken är omfattande, medan den i Finland är ringa. Finland är ett isolerat land, nästan som en ö i Europa.

Befolkningstätheten är en annan förklarande faktor. Det råder stor trängsel i de europeiska metropolerna och viruset sprids därför lättare. Befolkningstätheten i Finland är ca 18 personer per kvadratkilometer medan siffran till exempel i Belgien är 400 personer per kvadratkilometer.

Karakteristiskt för finländarna är att hålla fysiskt avstånd och att lämna personligt utrymme, man håller varandra på en armlängds avstånd.

Distansarbete är populärt i Finland och när pandemin bröt ut övergick man till distansarbete mycket snabbt. Spridningen av viruset minskade när en betydande andel av befolkningen började arbeta hemifrån.

En annan sak som är karakteristisk för finländarna är att man följer rekommendationer och har stort förtroende för myndigheterna. När pandemin bröt ut i våras tog man inte lätt på saken utan införde snabbt relativt radikala inskränkningar.

Befolkningen har tagit myndigheternas rekommendationer på allvar och följt dem. Det har Finland lyckats bättre med än många andra länder.

Coronasituationen i Finland var bra under sommaren 2020 och smittan försvann nästan helt. Man tog inte heller in smitta från andra länder eftersom mycket få finländare reste till utlandet. Allt detta har påverkat situationen nu i höst.

Just nu accelererar epidemin i hela världen.

Corona härjar just nu även i Finland, men situationen i landet är dock överlägset bäst i Europa och finländarna tänker hålla pandemin i schack även i fortsättningen.