RS 47/21: Vaccinationsbevis krävs från 1 december vid inomhustillställningar för över 100 personer

Vid regeringens pressträff förra veckan berättade socialminister Lena Hallengren att Sverige tar i bruk vaccinationsbevis som ska kontrolleras vid inomhustillställningar för mer än 100 deltagare.

Sådana tillställningar är till exempel idrottsevenemang, filmvisningar, teaterföreställningar och konserter.

Kontrollen av vaccinationsbevisen införs den 1 december. Den gäller personer som är 18 år och äldre.

Ansvariga för kontrollen är arrangörerna av tillställningen.

Vaccinationsbevisen kontrolleras inte på restauranger utom vid musikunderhållning, dans eller uppträdanden. De nya reglerna gäller inte heller för fordon i lokaltrafik, affärer eller skolor.

Om vaccinationsbevisen för deltagare i inomhustillställningar för fler än 100 personer inte kontrolleras måste följande coronarestriktioner efterföljas: deltagarna måste ha en egen sittplats, det ska finnas minst 1 meters avstånd mellan deltagande sällskap och ett sällskap får bestå av högst åtta personer.

Om deltagarna i en tillställning har vaccinationsbevis och om arrangörerna har kontrollerat dessa gäller inte de ovannämnda begränsningarna.

Bakom de nya bestämmelserna ligger Folkhälsomyndighetens och regeringens oro över att antalet coronafall ökar igen.

Vaccinationsbevisen utfärdas i Sverige av E-Hälsomyndigheten. Ett vaccinationsbevis kan beställas antingen digitalt eller per brev.