RS 46/18: Bolåneräntorna på väg upp

Riksbankschefen Stefan Ingves som är sverigefinländare och ekonomie doktor uppgav vid finansutskottets utfrågning för en vecka sedan att bolåneräntorna kommer att stiga rejält nästa år. De flesta hushållen i Sverige har rörlig ränta på sina lån.

Höjningen beror på att centralbanken avser att höja sin högsta styrränta reporäntan från den nuvarande nivån -0,5 % till 1 % år 2021.
Bolåneräntorna stiger från den nuvarande nivån på i genomsnitt 1,5 till 1,6 procent till cirka 3 procent.

Den svenska ekonomin är fortsatt stark. Stor inhemsk efterfrågan och export stärker Sveriges position som en av Europas starkaste ekonomier. Enligt prognosen kommer den svenska ekonomin att öka med cirka två procent åren 2019 och 2020 samtidigt som inflationen blir måttlig.

Man kan dock även skönja en del mörkare moln på ekonomihimlen. Kronans kurs mot euron är lägre än på närmare tio år. Den svaga kronan är manna för de svenska exportföretagen men situationen är irriterande för sverigefinländarna eftersom Finlandsresorna har blivit dyrare.

Den svenska ekonomin är dock i grunden bra. Bruttonationalprodukten ökar starkt, arbetslösheten är låg och exporten går bra. .
När Riksbanken höjer sin styrränta inom en snar framtid kommer även kronans värde att öka. Landets ekonomiska situation ser således relativt ljus ut