RS 46/16: Finlands nya ambassadör

I fredags utnämnde Finlands president Sauli Niinistö ambassadörrådet Matti Anttonen till Finlands nya ambassadör i Stockholm.
Anttonen är en mycket erfaren diplomat. Han har haft olika befattningar vid utrikesministeriet sedan 1986 och har bland annat arbetat med Rysslandsfrågor.

Åren 2008–2012 tjänstgjorde han som Finlands ambassadör i Moskva. Han har även arbetat som chef för utrikesministeriets Rysslandsenhet, som ställträdande beskickningschef på ambassaden i Washington och på Finlands ständiga beskickning i Genève.

Många tunga ledare i det finländska samhället har tjänstgjort som ambassadörer i Stockholm.

Den mest kända av dem är president Juho Kusti Paasikivi som innehade denna position från december 1936 fram till vinterkrigets utbrott 30.11.1939.
Under efterkrigsåren blev Paasikivi Finlands obestridda ledargestalt och landets president åren 1946-1956.

Sakari Tuomioja som var Finlands ambassadör i Stockholm 1961–1964 var den första finländaren med en hög FN-position. Före diplomatkarriären gjorde Tuomioja politisk karriär i Finlands dåvarande framstegsparti och som Finlands statsminister i början av 50-talet.
Dagens finländare känner igen honom framförallt som far till den finländske politikern Erkki Tuomioja.

En av den finska utrikespolitikens mest framstående aktörer och kommentatorer var minister Max Jakobson som innehade befattningen som Finlands ambassadör åren 1972–1974.
Jakobson som tjänstgjorde som Finlands ständige representant vid FN åren 1965–1972 var i början av 1970-talet en stark kandidat till uppdraget som FN:s generalsekreterare.

Max Jakobson sammanfattade rollen som ambassadör på följande sätt: Om en ambassadör inte förmår att aktivt ta tag i de viktiga frågorna i relationerna mellan de två länderna består uppdraget endast i att leda en officiell hotell- och restaurangnäring.

Finlands ambassad i Stockholm är den finska statens äldsta beskickning utomlands. Ambassaden invigdes officiellt i januari 1918 efter att dessförinnan ha fungerat som inofficiell kommission för Finlands ärenden i Stockholm.

Det är samtidigt fråga om Finlands kanske viktigaste beskickning utomlands med uppgift att bistå de drygt 120 000 finska medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige med olika ärenden som till exempel passärenden.

Finlands och Sveriges speciella relation, det vill säga den geografiska närheten, de nära relationerna mellan länderna och den rådande starka viljan att utveckla samarbetet mellan länderna framhäver den särställning som ambassaden i Stockholm har.

Ett viktigt mål ur sverigefinländarnas synvinkel är att främja kännedomen om det finska kulturlivet och det finska språkets ställning i Sverige.