RS 46/20: Nya sverigefinska böcker

Den sverigefinska bok- och kulturmässan ställdes in i höst på grund av coronapandemin. Mässan sköts upp till våren 2021, men trots pandemin har de sverigefinska författarna arbetat flitigt. Många nya sverigefinska böcker kommer att ges ut under den närmaste tiden.

Maarit Turtiainen som är journalist och författare ger i början av 2021 ut romanen Marttinansaari som är en berättelse som delvis handlar om hennes egen släkts erfarenheter av flykt. Turtiainen har tidigare gett ut romanerna Punainen paasto (2012) och Eilisen seitit (2015).

Författaren Leo Ylitalo som bor i Göteborg ger i början av 2021 ut romanen Hyvästi häpeä. Ylitalo gav ut sin första roman Sururisti 2016. Året därpå vann han Kaisa Vilhuinen-priset för den här romanen. År 2017 gav han ut romanen Banaanitalo och 2019 romanen Kuningattaren kellonsoittaja.

Keijo Winsténs senaste bok, diktverket Kiirastuli, kom ut för några dagar sedan. Winstén har tidigare gett ut tio böcker. Winstén har haft stora framgångar i Lahtis diktmaratontävling och hans dikter har även lästs upp bland annat i Sisuradio.

Matti Pilhjerta som är tidningen Ruotsin Suomalainens lokalredaktör i Eskilstuna arbetar som bäst med att färdigställa antologin Mekin tulimme tänne Sörmlantiin. I antologin berättar 31 sverigefinländare som är bosatta i Södermanland om sina liv.

Fler lokala antologier är på gång på olika håll i landet, bland annat i Botkyrka, Enköping och Haninge.