RS 44/21: Kranierna återförs till fäderneslandets jord – tack vare sverigefinsk aktivistgrupp

På Karolinska institutet i Stockholm förvaras kvarlevor efter avlidna som stals från Finland 1873. Det är fråga om cirka 80 avlidna. Av en del av dem återstår endast kraniet.

Många av de avlidna härstammar från kyrkogården vid ruinkyrkan i Pälkäne. Därutöver har man även fört ut mänskliga kvarlevor från kyrkogårdarna i Eno, Pielavesi och Rautalammi församlingar.

Kvarlevorna grävdes upp för rasbiologiska syften. Insamlingen av kranier ingick i en resa som en svensk forskargrupp gjorde 1873 under ledning av Gustaf Retzius som var professor på Karolinska institutet. Gruppens resa gick bland annat till Tavastland och Karelen.

Finland förbereder sig för en officiell begäran om en återlämning av kranierna som har förts ut från Finland. Begäran bereds för närvarande på undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet uppger att man kommer att arbeta skyndsamt med saken.

Över hälften av kranierna som förvaras på Karolinska institutet härstammar från Pälkäne. Kyrkoherden i Pälkäne Jari Kemppainen har arbetat aktivt för att få kranierna återlämnade sedan en sverigefinsk aktivistgrupp tog kontakt med honom för cirka tre år sedan.

Gruppen bär namnet Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor. I gruppen ingår kända sverigefinska föreningsaktivister från Botkyrka finska förening.

Pälkäne församling är en av dem som har undertecknat en petition till Karolinska institutet där man kräver att kranierna ska återlämnas. Riksdagsman Pauli Kiuru (samlingspartiet) har också ställt ett skriftligt spörsmål i frågan. Enligt Kiuru borde Finlands vetenskaps- och kulturminister ta kontakt med Sverige snarast för att få de stulna kranierna och kvarlevorna återlämnade till Finland.

Finlands undervisningsministerium och politiker har vaknat till insikt – nu vill man ha tillbaka kvarlevorna av de avlidna finländare som fördes till Sverige för närmare 150 år sedan.

Tvisten om kranierna från Pälkäne visar att man med hjälp av sverigefinska aktivister kan både påverka och åstadkomma betydelsefulla samhällsinsatser.