RS 44/19: Diskussionens vågor går heta – och det behövs

Den andra säsongen av serien Hårt arbete som visades på SVT2 under september skildrar livet för första generationen finska arbetskraftsinvandrare i Sverige. Ett av andra säsongens teman var sverigefinländarnas alkoholanvändning vilket har väckt livlig debatt bland tittarna.

 

Många tyckte att det var positivt att man berättade om de hårt arbetande sverigefinländarna, men många ansåg att man borde ha fäst mindre uppmärksamhet vid de tunga nöjena.

Det som väckte störst indignation var att serien lyfte fram de finska alkoholisterna i Sverige.

Den absoluta majoriteten av sverigefinländarna är hårt arbetande ordentliga medborgare och många av dem har lyckats mycket bra i sitt liv.

Den aktuella tv-serien som har resulterat i upprörda ställningstaganden beskrev sverigefinskhetens mer pinsamma avarter som är så betydelselösa att det finns anledning att lämna dem därhän.

 

Det som är värdefullt är att man diskuterar och uttrycker olika åsikter – även fräna sådana – vilket även de senaste veckornas flöde av insändare till redaktionen för Ruotsin Suomalainen visar. En uppgift för sverigefinska medier är att väcka debatt, och det har man också lyckats med här gången.

Sverigefinländarna har under de senaste åren varit relativt väl synliga på de svenska public service-kanalerna. Sverigefinländarna är landets största språkliga och nationella minoritet.

Fältet är brett och det skulle behövas betydligt fler program i SVT:s och de övriga rikstäckande tv-kanalernas utbud som är producerade av sverigefinnarna själva och som tar upp minoritetens egna frågor.

Även papperstidningarna har en viktig public service-uppgift framförallt som förmedlare av lokala nyheter. Tidningen Ruotsin Suomalainen tar sig an den uppgiften genom att berätta om sådana saker och händelser som handlar om sverigefinländarna som de övriga medierna tiger om.