RS 4/19: TV Finland är fortsatt viktig för sverigefinländarna

TV Finland som visar en kombination av programmen i finska Yles kanaler TV1 och TV2 är en mycket viktig informationskanal för sverigefinländarna.

Finska tv-program började sändas i Storstockholmsområdet i juli 1986 via Nackasändaren. TV Finland är således en del av sverigefinländarnas historia.

 

TV Finland är i Mälardalsområdet en marksänd kanal inom public service som är tillgänglig för alla utan avgift. Sändningarna i Mälardalen kan ses gratis till exempel med hjälp av en vanlig bordsantenn eller en takantenn. I utbudet ingår även Yles utmärkta text-TV.

 

Gratissändningarna i Mälardalen kan ses på kanal 84. Sändningstillståndet innehas av Sverigefinska riksförbundet.

TV Finlands marksändningar betalas av den svenska staten som i nuläget har avsatt ett anslag för verksamheten till slutet av 2021.

 

På andra håll i Sverige är TV Finland endast tillgänglig som betaltjänst via kommersiella kabel-tv-bolag som ComHem eller Telia. I deras utbud ingår dessutom hela det övriga kanalutbudet på Yles TV1 och TV2 i Finland.

 

Yles TV-sändningar kan också ses via Internet.

Yle Arena är en webbtjänst som tillhandahålls av Finlands Rundradio. Tjänsten är finansierad med skattemedel i Finland. Den är avsedd för finländare som är permanent skrivna i Finland. På www.yle.fi/areena hittar du de av Yles radio- och tv-program som kan ses via nätet antingen direkt eller som inspelningar.

Utanför Finlands gränser visas endast en del av det totala utbudet i Yle Arena som är tillgängligt för personer som är bosatta i Finland.

 

I Sverige finns följande public servicekanaler som är fritt tillgängliga och avgiftsfria: SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanal, Kunskapskanal, TV4, TV6 och dessutom TV Finland som endast sänds i Mälardalsområdet.

Det finns ingen möjlighet för alla att se finskspråkiga tv-program över hela Sverige.

 

I den svenska statsbudgeten har man reserverat medel för TV Finlands sändningar och likaså Teracoms utmärkta sändningsteknik. Nu skulle det krävas kraftiga påstötningar från de sverigefinska intressegrupperna gentemot beslutsfattarna.

Det skulle vara ett naturligt steg för den svenska regeringen att utöka TV Finlands gratissändningar att omfatta hela landet i form av public service-sändningar till hela den sverigefinska nationella minoriteten.