RS 41/18: Teaterfolket arbetar flitigt

Kulturföreningen Kulttuuriklubi Teatteri Tuikku i Södertälje har arbetat fram ytterligare en scenproduktion. Musikteaterpjäsen Suomi 101 handlar om Finlands historia. Den framförs på Eskilstuna teater söndagen den 4 november klockan 16:00.
Föreställningen inleds med en historisk tillbakablick varefter man förflyttar sig till dagens situation via olika händelser.
Pjäsen är skriven och regisserad av den sverigefinske teaterveteranen Tapio Aarre-Ahtio.

Nya Teatern [Uusi Teatteri] är en sverigefinsk professionell teater som är specialiserad på tvåspråkig barnteater.
I lokalerna för Olympiateatern i Vasastan i Stockholm bjuds publiken även på pantomim, dans, dockteater och animationer.
Mottot för Nya Teaterns teaterchef Jukka Korpi är att utmana barnen att tänka själva.

Nya Teatern startade för några år sedan UT Open-kvällarna där vem som helst kan uppträda på scenen i 20 minuter. Det enda kravet är att man är under 35 år och har en koppling till Finland och finskheten.
Projektet syftar till att stödja konstnärer med finsk bakgrund. Åldersgränsen gäller inte publiken utan folk i alla åldrar är välkomna till dessa kvällar.
Kommande UT Open-kvällar är torsdagen den 25 oktober och torsdagen den 29 november klockan 19:00.

Lördagen den 13 oktober klockan 13:00 har Nya Teatern premiär för thrillerdramat Romahdus [Raset] som riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 13–18-år.
I teaterns repertoar ingår även pjäsen Millimetrimies [Millimetermannen] som riktar sig till barn i 5–9-årsåldern samt föreställningen Veeran konttori [Veeras kontor] för barn i 2–5-årsåldern.

Den sverigefinska scenkonsten är vital och teatrarna repeterar och spelar pjäser varje vecka i olika delar av Sverige. Under hösten kommer dessutom flera framgångsrika pjäser från Finland att turnera i Sverige.
Ytterligare information finns att läsa i tidningen Ruotsin Suomalainen.