RS 41/20: Finland överväger att lätta på coronarestriktionerna

Coronahundar testar ankommande resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats. Hunden luktar på hudskrap från resenären och reagerar omedelbart om den konstaterar tecken på coronavirus. Resenären skickas då vidare till informationsdisken för Helsingfors universitetssjukhus. Testet tar ungefär en minut. På bilden testpersonen Juha Turku, coronahunden Kossi och hundinstruktören Susanna Paavilainen från föreningen Wise Nose i Finland. KUVA: TT

Enligt nya beräkningar av Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det nya testsystemet med dubbla tester som den finska regeringen har planerat att införa inte nödvändigt. Enligt THL skulle man kunna tillåta en veckas vistelse i Finland på grundval av ett negativt coronatest.

Enligt THL:s bedömning bör det räcka att en person som reser in i Finland från ett land som är klassat som högriskland testas till exempel på flygplatsen.

THL föreslår också en ändring i lagen om smittsamma sjukdomar så att man kan tillåta resor till Finland på 5–7 dygn. Detta skulle förutsätta ett negativt coronatest vid gränsen och en minskning av coronarisken genom researrangörens säkerhetsåtgärder.

THL motiverar sitt ställningstagande med att coronaåtgärdernas effekt beror på coronasituationen i avrese- och ankomstlandet.

Om skillnaden är liten eller om det inte finns någon skillnad alls minskar coronaåtgärdernas betydelse.

Enligt överläkare Taneli Puumalainen på THL finns det i praktiken två orsaker till att man vill korta ner karantäntiden.

Det är för det första mycket osannolikt att en virusbärare sprider virus i slutet av karantäntiden. Spridningsrisken är störst ett par dagar innan symtomen bryter ut och strax därefter.

En annan orsak är motivationen, för om karantäntiden blir kortare blir effekten bättre eftersom resenären har lättare att hålla ut i karantänen.

I sitt yttrande framhäver THL också att ungefär hälften av smittfallen i Finland hade sitt ursprung i utlandet i början av augusti medan mindre än fem procent kan kopplas till utlandsresor i dag.

Under de senaste dagarna har antalet coronasmittade ökat i hela världen. Som högriskländer betraktar Finland i dag länder med över 25 fall av coronasmitta per etthundratusen invånare under de två senaste veckorna. I dag räknas samtliga EU-länder inklusive Sverige som högriskländer.

Coronafallen har under de senaste dagarna ökat snabbt även i Finland. Under de senaste två veckorna har man i flera finska sjukvårdsdistrikt haft fler än 25 smittade per 100 000 invånare.

Enligt den finska regeringens lagförslag borde en resenär som anländer till Finland från ett högriskland från och med 23.11 kunna visa upp ett negativt coronatest som har tagits inom 72 timmar från avresan till Finland.

Vid en vistelse som överstiger tre dygn borde resenären hålla sig i karantän i två veckor, men skulle få lämna karantänen efter 72 timmar efter att ha visat upp ett andra negativt test.

I många europeiska länder har karantäntiden kortats ner från 14 till 10 dygn. I Frankrike har man bestämt sig för sju dygns karantän.

Några slutgiltiga beslut har ännu inte fattats i Finland, utan regeringen, THL, sjukvårdsdistrikten och kommunernas infektionsläkare fortsätter med sina diskussioner och överväganden.