RS 40/17: Krigsbarnen är aktuella

De finska krigsbarnen är aktuella även i höst. Utställningen ”Med lapp om halsen – de finska krigsbarnens långa resa” (”Lappu kaulassa – suomalaisten sotalasten pitkä matka”) invigdes på Norrköpings stadsmuseum den 30 september.
Med hjälp av fotografier, dokument och filmer från Sverige skildras historien om barnen som under andra världskriget fick en fristad i Sverige.

Psykolog Karin Zetterqvist som har forskat om krigsbarn vid Linköpings universitet föreläste i lördags på Bokmässan i Göteborg om de sociala faktorer som möjliggjorde en förflyttning av 70 000 barn från Finland till Sverige. Hur lyckades man mobilisera det svenska folket att ta emot alla dessa barn?

Det var fråga om en rörelse på gräsrotsnivån, konstaterade Zetterqvist. Många svenska familjer gjorde verkligen Finlands sak till sin.
Samtidigt var det även fråga om ett fenomen som styrdes uppifrån: hjälporganisationen som grundades för de finska krigsbarnen var både stor och resursstark.

Samma tema har även studerats av forskarprofessor Johanna Sköld vid Linköpings universitet (Tema Barn) och Ingrid Söderlind som är docent vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid samma universitet. Vid en föreläsning på Norrköpings Stadsmuseum den 22 oktober kl. 14.00 berättar de bland annat om hur det var möjligt att med en så snäv tidtabell mobilisera så många fosterhem.
Solidariteten gentemot grannlandet var stor men hur lyckades man väcka svenskarnas stora intresse för ta emot dessa barn? Vilken betydelse hade de bilder på de finska barnen som spreds genom nyhetsrapporteringen? Hur lyckades man involvera barnen i hjälparbetet?

Norrköpings stadsmuseums föreläsningsserie om krigsbarnen fortsätter den 5 november kl. 14 när det finska krigsbarnet Tapani Rossi berättar sin historia. Under krigsåret 1941 när Tapani var fyra år gammal skickades han iväg hemifrån tillsammans med sin bror. Han berättar om förhållandena i Finland, om transporten och om mottagandet i Sverige.

Mer intressant läsning finns i tidningen Finska Krigsbarn nr 3/2017 som ingår som bilaga i vår tidning den här veckan. Där berättar krigsbarnen öppet och på ett hjärtskärande sätt om livet för de små barnen som skildes från sina föräldrar och skickades till utlandet undan kriget.