RS 40/17: AJANKOHTAISET SOTALAPSET

Suomen sotalapset ovat ajankohtaisia tänäkin syksynä.
Näyttely ”Lappu kaulassa – suomalaisten sotalasten pitkä matka” avattiin Norrköpingin kaupunginmuseossa 30. syyskuuta.
Toisen maailmansodan aikana Ruotsista turvapaikan saaneiden lasten tarinaan tutustutaan valokuvien, asiakirjojen ja Ruotsissa kuvattujen elokuvien avulla.

Sotalapsia Linköpingin yliopistossa tutkinut psykologi Karin Zetterqvist luennoi viime lauantaina Göteborgin kirjamessuilla niistä yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka mahdollistivat 70 000 lapsen siirtämisen Suomesta Ruotsiin. Mikä mahdollisti sen, että Ruotsin kansa saatiin mobilisoitua ottamaan vastaan kaikki nämä lapset?

Kysymys oli ruohonjuuritason liikkeestä, kertoi Zetterqvist.
Monet ruotsalaiset perheet ottivat Suomen asian todella omakseen.
Mutta toisaalta kyse oli myös ylhäältä päin johdetusta ilmiöstä: apujärjestö, joka perustettiin suomalaisia sotalapsia varten, oli suuri
ja varustettu hyvillä resursseilla.

Aihetta ovat tutkineet myös Linköpingin yliopiston tutkijaprofessori
Johanna Sköld (Tema Barn) ja saman yliopiston
yhteiskunta- ja hyvinvointitutkimuksen laitoksen dosentti Ingrid
Söderlind. Luentotilaisuudessa, joka pidetään Norrköpingin
kaupunginmuseossa 22. lokakuuta klo 14.00 alkaen, he kertovat
muun muassa siitä, miten oli mahdollista mobilisoida valtava määrä
kasvatuskoteja niin nopealla aikataululla.
Naapurimaata kohtaan tunnettiin suurta solidaarisuutta, mutta miten
ruotsalaisten suuri kiinnostus lasten vastaanottamiseen onnistuttiin
herättämään? Mikä merkitys oli uutisraportoinnin suomalaislapsia
esittävillä kuvilla? Miten lapset saatiin osallisiksi aputyöhön?

Norrköpingin kaupunginmuseon sotalapsiluentosarja jatkuu
5. marraskuuta klo 14.00, kun suomalainen sotalapsi Tapani Rossi
kertoo tarinansa. Sotavuonna 1941, kun Tapani oli neljä vuotta vanha,
hänet lähetettiin yhdessä veljensä kanssa pois kotoa. Hän kertoo
Suomen olosuhteista, lasten kuljetuksesta ja vastaanotosta Ruotsissa.

Lisää mielenkiintoista sotalapsiasiaa on luettavissa tämän viikon
Ruotsin Suomalainen -lehden liitteenä olevasta Finska Krigsbarn
nr 3/2017 lehdestä. Siinä sotalapset kertovat avoimesti lukijoiden
sydämiin käyvällä tavalla, millaista vieraalle maalle sotaa pakoon
lähetettyjen pienten ihmisalkujen elämä oli.