RS 39/21: Skriv på finska – poesitävling och skrivtävling för unga

Kirjoita suomeksi 2021 är en skrivtävling för unga som pågår som bäst. Sverigefinska kulturföreningen Kulttuuri.se arrangerar den här tävlingen för sjunde gången. Målet är att uppmuntra unga sverigefinländare att använda det finska språket. Man kan delta i tävlingen med en dikt, berättelse eller novell. Ämnet är fritt.

Tävlingen är uppdelad i tre serier: Ungdomar på 10–12-år, 13–15 år och 16–20 år. Penningpriser till ett värde av totalt 12 000 kronor delas ut till vinnarna.

Tävlingstiden utgår 31.10.2021. Texterna ska skickas till e-postadressen info@kulttuuri. se. Deltagarens namn och kontaktinformation ska skrivas i början av texten.

Pristagarna i tävlingen får sina priser den 13 november på Sverigefinska bok- och kulturmässan i Stockholm.

Även tidningen Ruotsin Suomalainens poesitävling 2022 pågår som bäst. Tävlingen är öppen för alla sverigefinländare och alla andra som skriver dikter och anser sig höra hemma i den sverigefinska kulturen.

Dikterna kan skrivas på finska, svenska, meänkieli eller det karelska språket. Skribenterna kan fritt välja temat för sina dikter. Varje deltagare kan delta med högst fyra tidigare opublicerade dikter.

Deltagarens pseudonym ska skrivas i slutet av varje enskild dikt. Namn och kontaktinformation ska bifogas separat. Dikterna ska skickas till redaktionen för tidningen Ruotsin Suomalainen före utgången av 2021.

Vinnarna i poesitävlingen offentliggörs under våren 2022. De vinnande dikterna publiceras samtidigt i tidningen Ruotsin Suomalainen. Priserna i tävlingen utgörs av värdefulla finska böcker och konstverk.