RS 35/18: Frågan om dubbelt medborgarskap väcker nya diskussioner

Medborgarskapsfrågorna har väckt upprörda känslor och diskussioner bland sverigefinländarna de senaste dagarna. I bakgrunden finns uppgifter i media om att sverigedemokraterna vars popularitet har ökat kraftigt den senaste tiden krävt i sitt partiprogram att dubbelt medborgarskap ska avskaffas.

Enligt partiprogrammet bör en svensk medborgare inte ha rätt att ha något annat medborgarskap än det svenska medborgarskapet och endast svenska medborgare ska ha rätt att rösta i valen.
I dag bestäms rätten att rösta i kommunvalen i Sverige av bostadsorten medan endast svenska medborgare har rätt att rösta i riksdagsvalet.

Den svenska staten godkände dubbelt medborgarskap år 2001 och Finland år 2003. En finsk medborgare som är bosatt i Sverige kan förvärva svenskt medborgarskap genom en anmälan till länsstyrelsen.

Enligt Finlands gällande medborgarskapslag får en före detta finsk medborgare tillbaka sitt finska medborgarskap genom anmälan.

För sverigefinländarna är det finska medborgarskapet en viktig fråga. Under åren med stora flyttströmmar var många tvungna att ge upp sitt finska pass på grund av sitt arbete. Frågan är också förknippad med starka blåvita känslor.

I båda länderna bor tiotusentals sverigefinländare med dubbelt medborgarskap. Det råder en speciell och nära relation mellan det svenska och finska folket.
Dubbelt medborgarskap är en faktor som förenar länderna. I den rådande oroliga världssituationen finns det anledning att stärka det nordiska samarbetet i stället för att försvaga det.

Avskaffandet av dubbelt medborgarskap skulle försvåra vardagen och vardagsärenden för vanliga medborgare som rör sig mellan Finland och Sverige. Deras medborgerliga rättigheter skulle samtidigt försvagas.

Den som har skaffat sig dubbelt medborgarskap i Finland och Sverige har dock ingen större anledning till oro. Det dubbla medborgarskapet är stadigt förankrat genom enhälliga beslut av båda ländernas riksdagspartier.
Ett uttalande i valprogrammet för ett enda parti räcker inte för att ändra detta faktum.