RS 33/20: Skolan börjar – de som återvänder till Finland från högriskländer kan sättas i obligatorisk karantän

I går onsdag inleddes skolåret i nästan alla grundskolor i Finland. I dagarna börjar höstterminen även på yrkesinstituten, gymnasieskolorna och vuxengymnasierna. Skolåret i Finland slutar den 5 juni 2021.

Man kommer inledningsvis att arbeta med elevernas välbefinnande och med att täppa till vårens kunskapsluckor. När coronaviruset slog till stängdes alla landets skolor den 17 mars och man gick över till distansundervisning.

Skolorna öppnades först den 14 maj. Stängningen resulterade i brister i inlärningen som man försöker ta igen nu under hösten.

De finska skolorna har väntat på anvisningar om hur undervisningen ska ordnas i den nuvarande pandemisituationen. Institutet för hälsa och välfärd och undervisningsministeriet gav ut sina rekommendationer först i förra veckan och alla anvisningar är inte färdiga ännu.

Det viktigaste just nu är frågan om en eventuell maskrekommendation som kan komma nästa vecka. Som tur är för skolorna liknar de flesta coronarekommendationerna i Finland vårens rekommendationer.

Institutet för hälsa och välfärd stramade dock åt sina anvisningar i lördags. I Finland får man inte gå till arbetet eller skolan när man återvänder från ett land med reserestriktioner, däribland Sverige. De baltiska länderna och Danmark, Norge och Tyskland är inte med på den finska karantänförteckningen.

Om man inte följer karantänsreglerna kan smittskyddsmyndigheterna fatta beslut om att man måste gå i officiell karantän. Så har skett bland annat i Åbo.

Den viktigaste förändringen i Finland är en rekommendation som handlar om barnen. De får inte gå till skolan, förskoleundervisningen eller daghemmet när de kommer hem från en resa till ett land som omfattas av reserestriktionerna. I grundskolan tillämpas särskilda undervisningsregler vid karantän.

 

***

 

De svenska skolorna öppnar på måndag.

De svenska förskolorna och grundskolorna har varit öppna som vanligt även under coronavirusepidemin.

Folkhälsomyndigheten beslöt den 18 mars att stänga alla svenska gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningar och att övergå till distansundervisning. Skolorna fick öppna först den 15 juni.

Höstterminen i de svenska skolorna börjar på måndag den 17 augusti. Föräldrarna uppmanas att lämna sina barn vid skolans ytterdörr och att undvika att gå in i skolans lokaler.

I gymnasieskolorna planerar man att differentiera skoltiderna på morgonen och vid lunchtid. Det har uttryckts oro för gymnasieelevernas skolresor i kollektivtrafiken under rusningstid. I Uppsala har gymnasieeleverna uppmanats att cykla till och från skolan.