RS 31/20: Coronaviruset härjar i världen

De första fallen av coronasmitta konstaterades i Finland och Sverige i januari. I det skedet trodde ingen på en omfattande epidemi.

Coronaviruset skördade sitt första dödsoffer i Sverige den 11 mars och i Finland den 20 mars. I Italien hade man redan då förlorat kontrollen över situationen, vilket resulterade i ett enormt antal dödsfall. En global pandemi var ett faktum.

Antalet bekräftade dödsfall i coronavirus var under den sista veckan i juli 329 i Finland och 5 702 i Sverige.

Antalet bekräftade fall av smitta var 7 398 i Finland och 79 494 i Sverige. I Finland har man inte haft ett enda dödsfall i corona sedan juli månads början.

Finland har lyckats bra med att bekämpa pandemin, men vad beror det på?

Mika Salminen som är chef för avdelningen för hälsosäkerhet på Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland berättar i en intervju i det här numret av tidningen Ruotsin Suomalainen att det beror på att den finska regeringen vidtog rigorösa åtgärder mot epidemin redan i mitten av mars – och att finländarna dessutom har följt rekommendationerna plikttroget.

Coronaviruspandemin har haft enorma konsekvenser i samhället.

Bruttonationalprodukten i både Finland och Sverige beräknas i år krympa med ca 5–10 procent till följd av coronakrisen.

Framförallt turismen, restaurangerna och eventarrangörerna har drabbats ekonomiskt.

De europeiska länderna har allt eftersom hävt sina restriktioner för turismen, men Finland kommer inte att häva restriktionerna för resor från Sverige under den närmaste tiden. Finska medborgare som är bosatta i Sverige har i vilket fall som helst alltid grundlagsenlig rätt att resa in i Finland och att lämna landet.

Kulturlivet har drabbats hårt eftersom det inte har varit möjligt att arrangera publika evenemang. De sverigefinska sommarevenemangen och festivalerna har ställts in och likaså populära publikarrangemang som karaoke och dansaftnar.

Coronakrisen har också påverkat människornas vardagsliv i stor utsträckning.

Personer över 70 år som tillhör riskgruppen måste fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer och på äldreboenden råder besöksförbud till slutet av augusti.

Regeln om två meters skyddsavstånd har förändrat det sociala beteendet och i arbetslivet har man i stor utsträckning gått över till distansarbete.

I Finland har man fått coronavirusepidemin under kontroll och situationen är på väg att bli bättre även i Sverige. Viruset härjar dock fortfarande på ett skrämmande sätt ute i världen framförallt utanför de europeiska länderna.

Det finns anledning för sverigefinländarna att bereda sig på att coronaeländet fortsätter långt in på hösten.

 

***

 

Finland återinför reserestriktionerna för Italien, Slovenien och Schweiz

Finland återinförde på måndagen den inre gränsbevakningen för resorna mellan Finland och Österrike, Slovenien och Schweiz.

Efter den föregående bedömningen har antalet fall av coronavirus börjat öka i dessa länder. Begränsningarna gäller inte trafiken med nöjesfartyg.

Gränsbevakningen fortsätter även när det gäller resor mellan Finland och Spanien, Luxemburg, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige och Tjeckien.