RS 3/21: Finland vill få ner antalet resenärer vid gränserna – virusmutationerna oroar

Den finska regeringen förbereder som bäst nya åtgärder för att få ner gränstrafiken. Man går igenom alla tänkbara åtgärder som kan bidra till en minskning av trafiken vid gränserna. Åtgärden beror på en ny variant av coronavirus som verkar spridas och smitta snabbare än de tidigare varianterna.

”Det muterade viruset tar sig över vår gräns om vi inte får ner gränstrafiken”, konstaterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vid regeringens presskonferens på torsdag för en vecka sedan.

Finlands regering anser att man måste få ner passagerarantalet vid landets gränser och att det vid samtliga gränsövergångar måste finnas ett täckande system för testning och karantän. Reglerna vid gränserna stramas åt så att alla som anländer till den finska gränsen ska kunna guidas vidare till testning.

Den finska regeringen ger nu på fredag närmare information om de nya instruktionerna för gränstrafiken.

Finlands största gränsövergångar är hamnen i Helsingfors och landgränsen mellan Finland och Sverige i norr. Gränsövergången mellan Haparanda och Torneå passeras i genomsnitt av 25 000 personer varje dag.

Snabbtesterna för corona inleds den 25 januari vid gränskontrollstationen mellan Haparanda och Torneå för alla som anländer till Finland. Testet är frivilligt.

Inledningsvis genomförs testerna dagligen kl. 7–19. Senare kan testningen vidgas att pågå under hela dygnet. Testerna genomförs antingen i bilen eller i en särskild lokal. Testningen kan resultera i köer vid gränsen eftersom alla som har genomgått testet måste vänta på testresultatet från 15 minuter till 2 timmar efter provtagningen.

Många arbetspendlare passerar gränsen mellan Haparanda och Torneå.

I nuläget rekommenderar man att alla andra resor över gränsen ska undvikas i området. Arbetspendlarna och boende i gränssamhällena kan passera gränsen utan någon rekommendation om karantän.

Alla gränskommuner i Tornedalen betraktas som gränssamhällen. För invånare i andra kommuner rekommenderas frivillig karantän under 10 dygn.