RS 26/17: Naturen lockar under sommaren

Finländarna uppskattar naturen och upplever vistelsen där som kraft- och rogivande och upplevelserik. Alla har någon plats i naturen där de kan ta en paus från vardagen och uppleva nya saker och förhållanden.

Sommarstugan är för många en sådan plats oavsett om stugan ligger i Finland eller Sverige. Vardagslivet där ägnas bland annat åt bastubad och diverse småsysslor. För en del är kolonilotten ett smultronställe.
Resor med husvagn och de natursköna campingplatserna i Norden har under de senaste åren blivit allt populärare bland sverigefinländarna.

Alla har sitt eget sätt att uppleva naturen. En del söker sig ut för att jaga, fiska eller plocka bär.

I naturen kan man även utnyttja olika redskap som till exempel spön och flugor vid flugfiske.

En tur i naturen kan också vara en estetisk upplevelse där man strövar omkring i naturen och njuter av dess skönhet.

En viktig del av den nordiska livsstilen är allemansrätten, dvs. rätten att fritt röra sig i naturen till fots, på skidor, med cykel eller på hästrygg och likaså rätten att fritt plocka naturens produkter som blommor som inte är fridlysta, svamp och skogsbär oavsett vem som äger marken.
Allemansrätten i Finland och Sverige hör till de mest omfattande i världen och gäller för alla oavsett nationalitet. Det är tillåtet att plocka bär och svamp på annans mark även i kommersiellt syfte.

Allemansrätt: vad får man och vad får man inte göra?

Du får
– gå, cykla, åka skidor och rida i naturen.
– plocka skogsbär, svamp och blommor
– fiska med metspö och kastspö
– tälta i områden där det är tillåtet att röra sig, men inte alltför nära bostadshus
– färdas, simma och tvätta dig i vattendrag och gå på isar

Du får inte
– fälla eller skada växande eller döda träd eller ta grenar, näver, bark, kottar, kåda eller sav från träd eller ta torra eller fallna träd, kvistar eller mossa utan markägarens tillstånd
– störa hemfriden till exempel genom att sätta upp ett tält alltför nära byggnader eller genom att föra oväsen
– röra dig på gårdsplan eller åkrar, ängar eller planteringar som kan ta skada
– fiska eller jaga utan vederbörligt tillstånd
– göra upp öppen eld på annans mark
– köra med motorfordon i naturen utan markägarens tillstånd
– skräpa ner omgivningen