RS 26/17: Kesäluonto kutsuu

Suomalaiset arvostavat luontoa ja kokevat luonnossa oleskelun voimaa antavana sekä rauhaa ja elämyksiä tarjoavana. Jokaisella on oma luontopaikkansa, jossa otetaan irtiottoa arjesta ja haetaan toisenlaista kokemusta ja elinpiiriä.

Kesämökki on monelle sellainen paikka, olipa mökki sitten Suomessa tai Ruotsissa, missä arjen täyttää saunominen ja muu puuhastelu. Joillekin oma mansikkapaikka löytyy siirtolapuutarhasta.
Asuntovaunuilu ja Pohjolan luonnonkauniit leirintäalueet ovat nousseet viime vuosina suosioon ruotsinsuomalaisten keskuudessa.

Luonnossa liikkujia on monenlaisia. Metsään meneminen voi olla hyödyn hankkimista eli metsästystä, kalastusta ja marjastusta.

Luontoretki voi olla tilaisuus harrastaa välineurheilua, kuten esimerkiksi perhokalastusta, johon kuuluu runsas välinevalikoima vapoineen ja perhoineen.

Luonnon kokeminen voi myös olla esteettinen kokemus, luonnon kauneudesta nauttimista ja samoilua.

Jokamiehenoikeus eli oikeus liikkua vapaasti luonnossa jalan, hiihtäen, pyöräillen tai ratsain sekä kerätä luonnontuotteita, kuten rauhoittamattomia kukkia, sieniä ja metsämarjoja riippumatta siitä, kuka alueen omistaa, on olennainen osa pohjoismaista elämäntapaa.

Suomen ja Ruotsin jokamiehenoikeudet (allemansrätten) ovat maailman laajimpia ja koskevat kaikkia täällä oleskelevia kansalaisuuteen katsomatta. Marjojen ja sienien poiminta toisen maalla on sallittua myös silloin, kun kyseessä on kaupallinen toiminta.

Tietoruutu:

Jokamiehenoikeus: mitä saa tehdä, mitä ei?

Saa tehdä:

– liikkua jalan, pyöräillen, hiihtäen tai ratsain luonnossa
– poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
– kalastaa mato-ongella ja pilkillä
– telttailla riittävän etäällä asutuksesta siellä, missä liikkuminen on sallittua
– kulkea, uida ja peseytyä vesistöissä ja kulkea jäällä

Ei saa tehdä:

– kaataa tai vahingoittaa kasvavia tai kuolleita puita, puista ei saa ottaa oksia, tuohta, kuorta, käpyjä, pihkaa tai mahlaa, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja tai sammalta ilman maanomistajan suostumusta
– häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
– liikkua pihalla tai pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
– kalastaa tai metsästää luvatta
– tehdä avotulta toisen maalle
– ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
– roskata ympäristöä
– häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä, poikasia, riistaeläimiä tai poroja