RS 26/19: Viktigt om pensionerna

Redan de närmaste åren kommer personer som har varit verksamma i arbetslivet i Sverige att kunna bli pensionerade först vid 64 års ålder. Detta beslöt de svenska partierna hösten 2017 genom ett avtal över partigränserna.

Fram till 2016 kommer den nedre gränsen för pensionering att stegvis höjas till 64 år. Den nedre gränsen för pensionering i Sverige är i dag 61 år.

Även den övre gränsen kommer att höjas, först till 68 år 2020 och därefter till 69 år fram till 2023. I dag måste man gå i pension senast när man fyller 67. Höjningen av pensionsåldern gäller för alla som ännu inte fyllt 60.

Ett liknande beslut har även fattats i Finland. Där har man beslutat att höja den nedre gränsen för ålderspension stegvis till 65 fram till 2025 och den övre gränsen till 70 fram till 2027.

Bakom beslutet ligger det bistra faktum att antalet pensionärer ökar alltmer. Medborgarna skaffar allt färre barn samtidigt som antalet personer som är verksamma i arbetslivet minskar.

I både Finland och Sverige har man kommit fram till en situation där pensionsinbetalningarna inte längre täcker de utbetalda pensionerna. Den genomsnittliga levnadsåldern har stigit och finansieringen av pensionerna kräver därför fler verksamma år i arbetslivet.

Beskattningen av återflyttarna är ett särskilt område som berör sverigefinländarna.

De svenska pensionsmyndigheterna utreder som bäst om man under nästa decennium ska fortsätta att betala ut garantipension till pensionärer som är bosatta i Finland.

Garantipension betalas ut till personer med mycket låg arbetspension som har varit bosatta i Sverige i mer än tre år. I den gruppen ingår till exempel kvinnor vars möjlighet att verka i arbetslivet varit begränsad på grund av att de har tagit hand om och uppfostrat sina barn.

Garantipensionen är baserad på antalet bosättningsår i Sverige. Beloppet minskar på grundval av inkomstpensionen som är baserad på arbete i Sverige.

Nära 17 000 personer som har flyttat från Sverige tillbaka till Finland kan förlora sin garantipension om Sverige beslutar att upphöra med utbetalningen av garantipension till utlandet.

En grupp som är tillsatt av den svenska regeringen utreder för närvarande frågan om hur garantipensionen fungerar och hur den ska regleras i framtiden. Fram till slutet av 2020 kommer den nuvarande garantipensionen att betalas ut på samma sätt som tidigare.

Striden gäller inte inkomstpensionen som betalas från Sverige utan dessa utbetalningar fortsätter på samma sätt som tidigare.

Sverigefinländarna som är flitigt arbetande personer har i vilket fall som helst förtjänat sin pension, oavsett om de har gjort sin arbetsinsats för det svenska samhället genom hårt slit i fabrikshallar och byggen – eller som kvinnor som har uppfostrat sina barn till skötsamma medborgare och produktiva samhällsmedlemmar.