RS 26/19: Tärkeää asiaa eläkkeistä

Jo lähivuosina Ruotsin työelämässä mukana olevat pääsevät eläkkeelle vasta 64-vuotiaina. Näin päättivät Ruotsin puolueet laajapohjaisella sopimuksella syksyllä 2017.

Vuoteen 2026 mennessä eläkeiän alaraja nousee portaittain 64 vuoteen. Tällä hetkellä alaraja Ruotsissa on 61 vuotta.

Myös eläkkeen yläikäraja nousee, ensin 68 vuoteen vuonna 2020 ja sen jälkeen 69 vuoteen 2023 mennessä. Nykyisin eläkkeelle on jäätävä viimeistään 67-vuotiaana. Eläkeiän nosto koskee kaikkia, jotka eivät vielä ole täyttäneet 60 vuotta.

Samantyyppinen ratkaisu on tehty myös Suomessa, missä vanhuuseläkkeelle pääsyn alaraja on päätetty nostaa vaiheittain 65 ikävuoteen 2025 mennessä ja yläraja 70 vuoteen 2027 mennessä.

Päätösten taustalla on se karu tosiasia, että eläkeläisten määrä kasvaa kasvamistaan. Ihmiset hankkivat yhä vähemmän lapsia ja työssäkäyvien määrä pienenee.

Niin Suomessa kuin Ruotsissakin on tultu tilanteeseen, jossa eläkemaksut eivät enää kata maksettuja eläkkeitä. Keskimääräinen elinikä on noussut, minkä vuoksi tarvitaan enemmän työvuosia eläkkeiden rahoittamiseksi.

Paluumuuttajien verotus on ruotsinsuomalaisia koskeva erityisalue.
Ruotsin eläkeviranomaiset pohtivat parhaillaan, maksetaanko takuueläkettä (garantipension) enää ensi vuosikymmenellä eläkeläisille Suomeen.

Takuueläkettä saavat henkilöt, jotka ovat asuneet Ruotsissa yli kolme vuotta ja joiden työeläke on erittäin pieni. Heihin kuuluvat esimerkiksi ne perheenäidit, joiden mahdollisuutta osallistua työelämään osallistumiseen on rajoittanut lasten hoito ja kasvatus.
Eläke myönnetään Ruotsissa asumisen perusteella ja työtulojen mukaan määräytyvä eläke vähentää sitä.

Lähes 17 000 Ruotsista Suomeen paluumuuttanutta henkilöä voi menettää takuueläkkeensä, jos Ruotsi päättää lopettaa niiden maksamisen ulkomaille.

Ruotsin hallituksen asettama selvitysryhmä käy läpi parhaillaan sitä miten takuueläke toimii ja säännellään tulevaisuudessa. Nykyinen takuueläke maksetaan samalla tavalla kuin ennenkin vuoden 2020 loppuun saakka.

Ruotsista maksettavaa työeläkettä (inkomstpension) kiista ei koske, niiden maksu jatkuu kuten ennenkin.

Ruotsinsuomalaiset, jotka ovat ahkeria työn puurtajia, ovat joka tapauksessa eläkkeensä ansainneet, ovatpa he antaneet työpanoksensa ruotsalaisen yhteiskunnan hyväksi tehdassaleissa ja rakennuksilla puurtaen – tai kotiäiteinä kunnon kansalaisia ja tuottavia yhteiskunnan jäseniä kasvattaen.