RS 25/18: Ei takuuta eläkkeestä

Ruotsin eläkeviranomaiset pohtivat parhaillaan maksetaanko asumisperustaista eläkettä eli takuueläkettä (garantipension) enää ensi vuosikymmenellä eläkeläisille Suomeen.

Takuueläkkeen saavat ne Ruotsissa yli kolme vuotta asuneet henkilöt, joilla työeläke on erittäin pieni. Heihin kuuluvat esimerkiksi ne perheenäidit, joiden mahdollisuutta osallistua työeläkepisteitä antavaan työelämään on rajoittanut lasten hoitaminen ja kasvatus.

Selvityksen taustalla on EU-tuomioistuimen ennakkopäätös Ruotsin korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevan puolalaisen työntekijän tapauksesta.

Jopa yli 17 000 Ruotsista Suomeen paluumuuttanutta henkilöä voi menettää takuueläkkeensä, jos Ruotsi päättää lopettaa eläkkeiden maksun ulkomaille.
Eläke myönnetään Ruotsissa asumisen perusteella ja työtulojen mukaan määräytyvä työeläke vähentää sitä.
Ruotsista maksettavaa työeläkettä (inkomstpension) kiista ei koske, työeläkkeiden maksu jatkuu kuten ennenkin.

Asiaa selvitetään juuri nyt Ruotsin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Eläkeviranomaiset selvittävät parhaillaan myös, millaisia muutoksia eläkelakiin on tehtävä. Nykyinen takuueläke maksetaan Suomeen ennallaan vuoden 2019 loppuun saakka.

EU-tuomioistuimen päätös voi vaikuttaa myös Suomen kansaneläkkeen maksuun. Jos Ruotsi päätyy rajoittamaan eläkkeensä maksua ulkomaille, voi Suomen valtio tehdä samanlaisen rajoituksen.

Suomen Kansaneläkelaitos seuraa tilannetta Ruotsissa ja sitä millaisia päätöksiä Ruotsi tekee.
Suomesta maksetaan tällä hetkellä kansaneläkettä lähes 30 000 Ruotsissa asuvalle suomalaiselle.

Peruseläkejärjestelmä näyttäisi niin Ruotsissa kuin Suomessakin olevan lähivuosina melkoisten muutosten kourissa.
Ruotsi on maailman johtava hyvinvointivaltio, jonka eläkejärjestelmää pidetään mallina ja esimerkkinä kaikkialla maailmassa. Siksi eläkeuudistuksissa edetään varovasti ja harkiten.

Ruotsinsuomalaiset, nämä ahkerat työn sankarit – ovatpa he antaneet työpanoksensa ruotsalaisen kansankodin hyväksi tehdassaleissa puurtaen tai kotiäiteinä kunnon kansalaisia ja tuottavia yhteiskunnan jäseniä kasvattaen – ovat joka tapauksessa eläkkeensä ansainneet.