RS 25/19: Vårt dyra fosterland – trevlig midsommar!

Sommaren är som vackrast i Norden. Den kommande helgen ägnar vi oss åt att fira ljuset och midnattssolen.

Den äldsta sverigefinska midsommarfesten äger rum i Torshälla. Enligt en gammal tradition hissar man redan för 62:a gången den finska flaggan klockan 9.00 på midsommaraftonens morgon.

Traditionella sverigefinska midsommarfester ordnas även i Mariestad, Kolsva, Tranemo, Varpsund och Västerås samt på flera andra orter som man kan läsa om på vår tidnings annonssidor.

Den uråldriga festen mitt i sommaren som är ljuset och fruktbarhetens högtid är en brytpunkt då tiden stannar upp och börjar sedan gå mot det nya. Den nordiska naturen är som vackrast i den ljusa midsommarnattens sken och en uråldrig magi råder.

Midsommaren är vår äldsta och käraste högtid som man i våra trakter har firat i årtusenden, långt innan firandet av våra tiders nationaldagar började.

Midsommaren är också en starkt nationalromantisk fest med många inslag som är förknippade med finskheten: midsommarbastu, midsommardans, skimrande insjöfjärdar, naturen när den är som vackrast och den finska flaggan, för i Finland firar man finska flaggans dag på midsommardagen.

Många sverigefinländare åker till Finland inför midsommarfirandet.

Många av dem är irriterade över den dåliga kronkursen som gör att resan blir betydligt dyrare än tidigare somrar, eftersom kronkursen mot euro är som svagast sedan 2008 års finanskris. Enligt prognoserna kommer kursen att förbli låg åtminstone till slutet av 2020.

För konsumenterna visar sig den dåliga kronkursen på så sätt att importerade livsmedel och framför allt utlandsresor har blivit dyrare. Exportföretagen däremot gynnas av den låga kronkursen eftersom svenska produkter har blivit billigare och är mycket lättsålda inom euroområdet.

Den som bär skulden till den låga kronkursen är Sveriges Riksbank som strävar efter att få upp inflationen till två procent. Banken håller sin styrränta på en låg nivå och hindrar på så sätt kronan från att bli starkare.

Att hålla kronkursen låg är dock inte en bra politik på sikt.

Fördelarna är kortvariga eftersom de grundläggande faktorerna i den svenska ekonomin som den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen är i sin ordning.

Det finns anledning att sträva efter ett stabilt finansieringsläge som bland gör det möjligt för medborgarna att resa till andra euroländer till ett skäligt pris.

Men nu sörjer vi inte över valutakurserna utan ägnar oss i stället åt midsommarfirandet – tidningen Ruotsin Suomalainen önskar alla sina läsare en riktigt trevlig midsommar!