RS 24/18: Sverige inför tv-skatt

Enligt förslaget av en parlamentarisk utredning vars slutbetänkande offentliggöras nästa vecka inför Sverige en tv- och radioskatt från 2019 års början. Från och med nästa år tas den här skatten ut från personer över 18 år med en inkomst på över 13 600 kronor i månaden.

Finskspråkiga radiosändningar via public service är en mycket viktig fråga för sverigefinländarna. På bilden pionjärer som var med om att igångsätta de sverigefinska radiosändningarna i Sveriges Radio 1969. Längst bak till vänster stående Pertti Pitkänen, bredvid honom Esko Tommola och framför dem Leila Sundberg och Leena Sparring (till höger). Foto: RS Arkiv

Skatten är på 1 300 kronor. Den är lägre för den vars inkomst understiger 13 000 kronor. Skatten är förmånlig för personer med låg inkomst. Eftersom det handlar om en skatt tvingas alla att delta i finansieringen av public service-bolagets verksamhet.

Det är meningen att riksdagen ska rösta igenom förslaget i oktober–november. I september är det val i Sverige men sju av landets åtta riksdagspartier har ställt sig bakom reformen. Sverigedemokraterna är ensamma om att inte stödja förslaget utan har ställt ett antal villkor för sitt stöd.

Det nya systemet kommer inte att ändra på storleken av stödet till public service.
En nackdel med den nya modellen är att finansieringen av public service-verksamheten hamnar direkt under statsbudgeten och den vägen även närmare politisk styrning.

I Finland avskaffades tv-licensavgifterna redan i början av 2013. YLE:s verksamhet finansieras med YLE-skatt som är baserad på varje skattebetalares förvärvsinkomst.

Oberoende, opartisk och tillförlitlig informationsförmedling är en grundläggande förutsättning för all demokrati. Hos oss utgör public service-bolagen dess hörnsten.

Oberoende public service är särskilt viktig för minoriteterna och därmed även för sverigefinländarna. I kristider är oberoende informationsförmedling genom public service livsviktig för hela nationen.

Alla bör på lika villkor ha tillgång till ett fullservice-utbud genom public service vars grundläggande uppgift är att stödja demokratin. Även den som följer SR:s och SVT:s sändningar via sin mobiltelefon eller dator tillhör folket.

Det traditionella systemet med tv-licens har varit en mycket bra och funktionell modell för finansiering av public service. Vi kan bara hoppas att övergången till direktfinansiering via statsbudgeten blir en lyckad investering i demokratin.