RS 24/17: Låt oss hedra våra finska traditioner

I början av juni firade vi åter skolavslutningen både i Finland och Sverige. Enligt en SOM-undersökning som offentliggjordes förra veckan anser en överväldigande majoritet av det svenska folket, dvs. 78 procent, att skolavslutningsceremonin ska hållas i en kyrka på traditionellt vis. I en undersökning från 2012 hade 78 procent av det svenska folket samma åsikt medan 75 procent av de tillfrågade hade denna åsikt år 2011.

Enligt SOM-institutets forskare har folkets opinion ingenting att göra med religion. Att skolavslutningen ska hållas i en kyrka uppfattas som en svensk tradition som man inte vill förbjuda.

Den blomstertid nu kommer är en välkänd psalm som alla finländare och svenskar älskar. De tre första verserna sjungs vid skolornas avslutningsceremonier i båda länderna.

Vissa anser att Den blomstertid nu kommer är en olämplig sång för skolbarnen att sjunga eftersom den har ett religiöst innehåll. Frågan har med jämna mellanrum debatterats hetsigt i båda länderna.

Det är inte Skolverkets uppgift att pådyvla barnen någon som helst religion.
I den nordiska samhällsmodellen är det ofta mycket svårt att göra skillnad mellan kultur och religion. Vår vardag och kalender bygger på de kristna helgdagarna och till exempel julfirandet har sin grund i samma tradition.

Många namn och språkliga uttryck i det finska och svenska språket har sitt ursprung direkt i det kristna arvet. Dop, bröllop och begravning är viktiga händelser i en människas liv och i samband med dem spelar kyrkan en viktig roll.

Detta är inte allt. Även våra värderingar bygger på det religiösa arvet.
Den lutherska etiken betraktar hårt arbete, flit och sparsamhet som dygder.
Till följd av detta har våra fattiga, kalla och karga nordiska länder utvecklats till några av världens mest framgångsrika ekonomier.

Den blomstertid nu kommer är ursprungligen en svensk folkvisa som biskopen på Gotland textsatte i slutet av 1600-talet inspirerad av sommarnaturens skönhet. Den finska psalmtexten skrevs år 1700 av Erik Kajanus. Den blomstertid nu kommer blev sedan en del av den finska kulturen.
Den blomstertid nu kommer är en viktig del av Finlands och Sveriges gemensamma kulturarv.

Majoriteten av finländarna anser att Den blomstertid nu kommer hör till skolornas våravslutning och den uppfattas inte som en religiös psalm utan en visa som förknippas med skolavslutningen.

När tidningen Ruotsin Suomalainens läsare hör Den blomstertid nu kommer tänker de på kära och vemodiga bilder av sin barndom och ungdom, minnen från den tid då skolan slutade och sommaren började.
Låt oss således behålla Den blomstertid nu kommer och hedra våra finska traditioner och vackra barndomsminnen. De är en del av den finska kulturen och traditionen på samma sätt bastun och tangon.