RS 24/16: Stockholm – en het stad

Stockholm tillhör i dag Europas snabbast växande storstadsområden. I Stockholms län bor drygt 2,2 miljoner människor och närmare 40 000 nya invånare flyttar hit varje år, bland dem ett stort antal finländare från Finland eller från andra delar av Sverige.

Stockholm är en av de städer i världen där det bor flest finländare. Antalet första generationens finländare som är födda i Finland är närmare 60 000 och antalet andra och tredje generationens finländare är ännu större.

Stockholm är också en stad med många stora byggprojekt. Citybanan som är en järnvägstunnel under stadens centrala delar är färdigbyggd och den sista etappen av nya Karolinska Sjukhuset kommer att slutföras om ett år.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största och mest kontroversiella vägbyggnadsprojekt. Arbetet med Förbifart Stockholm inleddes tidigare i år.
Det är fråga om en 21 kilometer lång vägtunnel som passerar Stockholms stad till väster om staden. På sina ställen ligger tunneln i 100 meters djup.
Den ena änden av tunneln är på den södra sidan av Stockholm i Kungens Kurva och den andra mynnar ut i Häggvik i norra Stockholm. Arbetet med tunneln som kostar över 30 miljarder kronor att bygga kommer att pågå i 10 år.

Slussen som byggdes för närmare hundra år sedan kommer att jämnas med marken och byggas om från grunden. Denna knutpunkt för Stockholmstrafiken förbinder stadens södra och norra delar med varandra. Bussarna, tågen och tunnelbanetågen som passerar genom Slussen transporterar varje dag tiotusentals passagerare.
Slussenbygget beräknas kosta 12 miljarder kronor. Arbetet påbörjas i juli och beräknas vara klart år 2022.

En överhettad bostadsmarknad är ett utmärkande drag för ett ständigt växande Stockholm. Det råder en skriande brist på bostäder. Under de senaste två åren har bostadspriserna i vissa förortsområden stigit med mer än 80 %. Det finns inte längre några billiga lägenheter inom länet och minsta lilla krypin kostar flera miljoner.
Situationen är mycket besvärlig för unga förstagångsköpare. Kötiden till hyreslägenheter är över tio år och nya bostäder byggs inte i tillräcklig omfattning.

Statsmakten har försökt kyla ner bostadsmarknaden i Stockholm genom ett beslut om amorteringstvång för nya bostadslån, dock utan framgång. Efterfrågan på bostäder är flerfalt större än utbudet, vilket höjer bostadspriserna till vansinniga nivåer. Så länge denna situation kvarstår kommer det också att finnas en ond cirkel av överskuldsatta bostadsköpare.