RS 24/19: Ajankohtaista etujärjestöissä

Ruotsinsuomalaisten valtakunnallisissa järjestöissä on viime viikkojen aikana tapahtunut johtajiston vaihdos.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (RSKL) valitsi uuden puheenjohtajiston 32. liittokokouksessaan helluntaipyhinä. Vuodesta 2002 liittoa luotsannut kokenut gävleborgilainen järjestömies Voitto Visuri väistyi puheenjohtajan paikalta ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Skövden Suomi-seuran puheenjohtaja Pirkko Karjalainen. Tarkempi raportti liittokokouksen tapahtumista löytyy toisaalta lehdestä.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton 32. liittokokouksessa valittu uusi puheenjohtajisto, vasemmalta: 2. varapuheenjohtaja Saara Ludvigsen, puheenjohtaja Pirkko Karjalainen, 1. varapuheenjohtaja Jouni Slagner. KUVA: KAI KANGASSALO

RSKL on Ruotsin mittapuussa suhteellisen kookas ja vaikutusvaltainen etujärjestö.
Jäsenyhdistyksinä on parisataa Suomi-seuraa kattavasti ympäri maata ja jäsenmääräkin on pysynyt kohtuullisella tasolla. Järjestön tärkein tehtävä on valvoa ruotsinsuomalaisten etuja valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Myös Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta vaihtoi puuheenjohtajistonsa maaliskuun lopun vuosikokouksessa, uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Haaparannan ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun rehtorina toiminut Eivor Olofsson.

Valtuuskunta on RSKL:n ohella toinen tärkeä ruotsinsuomalaisten asioista valtiovallan ja kuntien suuntaan lausuntoja antava elin eli remissi-instassi.
Se on kansallisen vähemmistön katto-organisaatio, jossa on mukana edustajat eri alojen ruotsinsuomalaisista järjestöistä.

Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa selvitetään jälleen. Ruotsin kulttuuriministeri Amanda Lind valitsi 17. toukokuuta Kieli- ja kansanperinneinstituutin johtajana toimineen Ingrid Johansson Lindin vähemmistöpolitiikkaa koskevan selvitystyön vetäjäksi.
Selvityksen päämäärä on selvittää miten vähemmistöpolitiikkaa vahvistetaan.

Selvitystyön sihteeristön vetäjäksi valittiin alan kokenut veteraani Kaisa Syrjänen-Schaal, joka toimi 90-luvun lopulla ns. Valliuksen komitean sihteeristön vetäjänä ja sen jälkeen hallituksen vähemmistöpoliittisena selvittäjänä. Paavo Valliuksen komitean mietinnön tuloksena suomen kielen asema vahvistui huomattavasti ja hallintoaluekuntien määrä nousi 2010-luvun aikana 66 kuntaan.
Tarkempaa tietoa selvitystyön etenemisestä löytyy Ruotsin Suomalainen -lehden tulevista numeroista.