RS 23/16: Det händer mycket i finnskogarna

Finnstigens dag firas åter traditionellt den 18 juni vid friluftsmuseet i Bredsjö i Hällefors i musikens, folkvisornas och tävlingarnas tecken.

Dagen fylls av naturupplevelser och trevlig samvaro som kulminerar i en musikal om Finnstigen där man har sammanfört de bästa delarna av de senaste årens föreställningar.

Finnstigens kulturvecka firas på samma plats den 1–6 augusti. I programmet finns bland annat en föreläsning om Finnstigens historia, traditionella maträtter och en skogsfinsk konsert.
Friluftsmuseet Finnstigen grundades redan för 33 år sedan och drivs av föreningen Finnstigen under ledning av lokala sverigefinska kulturpersonligheter. Föreningen har i uppgift att upprätthålla och utveckla friluftsmuseet Finnstigen och att anordna arrangemang där man slår vakt om de skogsfinska traditionerna.

I Värmland finns även ett annat skogsfinskt centrum, Finnskogscentrum som öppnades i Lekvattnet i Torsby 2014. Verksamheten drivs av Värmlands museum tillsammans med Torsby kommun. Här finns en utställning om finnskogarnas historia, livet i finnskogarna och migration.

Finnskogarnas kulturarv är mycket viktigt för sverigefinländarna. Skogsfinnarna var finska nybyggare och svedjebrukare som på 1600–1800-talet flyttade från Savolax och Norra Tavastland till skogarna i Mellansverige och även till den norska sidan.

I början av 1800-talet fanns finsktalande skogsfinnar i mer än hundra socknar i Mellansverige, totalt över 50 000 personer av vilka de flesta bodde i Värmland.

Sverigefinnarnas dag firas årligen den 24 februari till minne av Carl Axel Gottlund som i början av 1800-talet studerade skogsfinnarnas historia.

Sommaren är som vackrast i Värmland och finnskogarna. Vi rekommenderar finnskogarna och de skogsfinska museerna som sommarens utflykts- och turistmål.

Finnstigens dag vid friluftsmuseet i Hällefors:
Bredsjö den 18 juni från kl. 10.00.
I programmet finns tjärbränning klockan 10.00, folkvisekyrka kl. 11.00 och musikal om Finnstigen kl. 13.00. Tävlingar och kiosk, smedjan är öppen.
Finnstigens kulturvecka 1–6 augusti:
Finnstigens historia, traditionella maträtter, skogsfinsk konsert, musikal, smedjedag, hantverk, souvenirer m.m.
Ytterligare information:
Matti Nylund 076-341 68 36, Osmo Holappa 070-654 00 10, www.friluftsmuseetfinnstigen.se