RS 22/16: Finland 100 år – sverigefinländarna 1 000 år

Nästa år fyller det självständiga Finland 100 år. Det historiska jubileumsåret firas med hundratals evenemang i Finland och på andra håll i världen.
Det är fråga om dagens finska generationers viktigaste nationella födelsedag och jubileumsår. Entusiasmen inför firandet av jubileumsåret är därför stor överallt där finländare lever och verkar.
Festligheterna kulminerar på Finlands självständighetsdag 6.12, men firandet av jubileumsåret inleds redan efter årsskiftet.

Det finns ett stort antal blåvita patrioter framförallt här i Sverige som är Finlands viktigaste grannland. De sverigefinska samfunden kommer under 2017 att arrangera ett stort antal evenemang över hela landet för att fira Finland 100 år.

Ett exempel är Sverigefinska Riksförbundet som förbereder ett imponerande 100-årsfirande på Sverigefinnarnas dag i februari och som redan har bokat Stockholms stadshus för ändamålet.

I augusti 2017 ordnas en tredagars Finland 100-sommarfestival i Kungsträdgården i Stockholm. Evenemanget som hålls i hjärtat av Stockholm är öppet för alla. I utbudet finns mat, underhållning, möten, samtal och naturligtvis olika aktiviteter för alla åldrar i syfte att sprida information och väcka intresse för det moderna Finland.
Evenemanget arrangeras av Team Finland, dvs. Finlands ambassad i Stockholm, Finsk-svenska Handelskammaren, Finpro som arbetar med exportfrämjande åtgärder och Ålandskontoret. Man hoppas dessutom att få med andra intresserade samfund och företag.

Den kommande måndagen 6 juni firar man åter den svenska nationaldagen.
Finländarna är en viktig del av den svenska historien. De första anteckningarna om sverigefinländare finns i historieböckerna från 1200-talets början, dvs. från tiden för närmare tusen år sedan.

Tecken på finländarnas långvariga historia i Sverige finns även bevarade för eftervärlden. I Stockholm var Katarina kyrka en mycket viktig plats för finländare på 1600–1800-talet, eftersom finländarna på den tiden begravdes på Katarina kyrkogård där det även har rests en minnessten till minne av de gamla nybyggarna.
I Katarina kyrka hålls varje sommar en ceremoni för att hedra sverigefinländarna som har funnits här sedan århundraden tillbaka.
Årets ceremoni hålls söndagen den 5 juni klockan 15.00. Ceremonin inleds med nedläggning av blommor vid minnesstenen och fortsätter sedan med en minnesstund och kaffeservering.