RS 2/18: Dags att välja president

Förhandsröstningen i det finska presidentvalet börjar i Sverige redan nästa vecka onsdagen den 17 januari. Detaljerad information om röstningslokalerna och tiderna finns i veckans tidning.

Den egentliga valdagen är den 28 januari. Den viktigaste frågan i årets val är frågan om det blir en andra valomgång och om det blir så, vem som kommer att bli motkandidat till Sauli Niinistö.
De senaste opinionsundersökningarna visar att den sittande presidenten Sauli Niinistö är det finska folkets absoluta favorit.
Han har en bra chans att få över 50 % av rösterna redan i den första valomgången.

Ingenting är dock säkert i politiken innan valet har ägt rum och rösterna är räknade. I det finska presidentvalet har man flera gånger sett drastiska upp- och nedgångar i stödet för huvudkandidaterna bara några dagar före valet.

Presidentvalet är det viktigaste valet i Finland. Inför valet diskuterar vi på allvar de grundläggande frågorna i politiken och samhället.
Historiskt sett har det finska presidentvalet varit förknippat med stor dramatik. Valet har också rönt stor uppmärksamhet internationellt.

Valet 1956 när Urho Kekkonen valdes till president var en sådan vändpunkt i det moderna Finlands historia. Även valet 1982 när Kekkonens tid vid makten slutade och Mauno Koivisto valdes till president var dramatiskt.

Valet av Sauli Niinistö 2012 avslutade en period med flera socialdemokratiska presidenter i rad (Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen) men valet var inte i övrigt förenat med den typ av politiska omvälvningar som man upplevde vid kampanjerna 1956 och 1982.

Republikens president är en förebild för hela folket och därmed även sverigefinländarnas president.
De finska presidenterna har genom åren ansett att det finska språkets ställning i Sverige är viktig och de har också besökt Sverige för att träffa sverigefinländarna.

Finland och Sverige har en lång gemensam historia och ländernas kulturella och geografiska närhet stärker samhörigheten mellan länderna.

I Sverige bor fler än 120 000 finska medborgare som har rösträtt i de nationella valen i Finland. Om sverigefinländarna hade en egen valkrets i de nationella valen i Finland skulle det motsvara 6–8 mandat i Finlands riksdag.

Endast 12 procent av de röstberättigade sverigefinländarna röstade i det föregående presidentvalet. Uppgiften gäller andelen som röstade i röstningslokalerna i Sverige.
Om man skulle lägga till rösterna från alla som är bosatta i Sverige men som röstade i Finland skulle det officiella valdeltagandet bland sverigefinländarna vara betydligt högre.