Rs 2/17: Löfven presenterade Sveriges försvarsstrategi

I en debattartikel i söndagens Dagens Nyheter (8.1) skriver statsminister Stefan Löfven att Sverige kommer att skärpa sin försvarspolitiska strategi.
I artikeln presenterar han regeringens nya nationella säkerhetsstrategi.

Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats, skriver Löfven. Enligt honom beror detta bland annat på Rysslands olagliga annektering av Krim, den internationella terrorismen och klimatförändringarna.

Löfven skriver också att den kraftigt ökade militära aktiviteten kring Östersjön oroar Sverige och att säkerhetsfrågorna i dag måste ses i ett bredare perspektiv än tidigare.

I artikeln listar Löfven upp landets åtta största säkerhetsrisker. Dessa är militära hot, hot som hör samman med informations- och cybersäkerheten, terrorism och våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjning, hot mot transporter och infrastruktur, hälsohot och klimatförändringar.

Löfven presenterade den svenska regeringens nya säkerhetsstrategi även i samband med säkerhetskonferensen i Sälen som avslutades på tisdag. Han konstaterade i sin kärva analys att det globala säkerhetsläget har försämrats kraftigt. Han varnade också för en ny kärnvapenkapprustning mellan Ryssland och USA.

Förra gången Löfven tog upp den svenska allianspolitiken var i juni i fjol i samband med en säkerhetspolitisk debatt i Gullranda i Finland. Han förklarade då att det inte är aktuellt för Sverige att ansluta sig till försvarsalliansen Nato eller till en potentiell nordisk försvarsallians.

Efter gemensamma diskussioner i Gullranda höll president Sauli Niinistö och statsminister Stefan Löfven en presskonferens där de betonade sina länders vilja att öka samarbetet inom säkerhetspolitiken.

Redan i början av 2016 meddelade Finlands statsminister Juha Sipilä och Stefan Löfven att Finland och Sverige kan komma att samarbeta i kriser och väpnade konflikter framöver. Det allt tätare försvarssamarbetet har under den senaste tiden kommit till uttryck i form av gemensamma övningar och informationsutbyte samt gemensam användning av hamnar och flygplatser.

Finlands och Sveriges militära alliansfrihet har medverkat till att säkerhetsläget i Nordeuropa och Östersjöregionen har förblivit fortsatt stabilt.
Det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland ökar möjligheterna att minska spänningen i norra Europa.

De nordiska demokratiska välfärdsstaterna har liknande värderingar, kultur och politiska system. De nordiska länderna kommer även i framtiden att behöva förlita sig på varandra i allt större utsträckning. Anledningen till detta är yttre hot och ömsesidiga intressen.