RS 21/17: Beslutsfattare, lyssna på seniorerna

Tidningen Ruotsin Suomalainens redaktör i Örebroregionen, Airie Tervaniemi, som är samordnare för det finska förvaltningsområdet i Lindesberg, skrev för ett par veckor sedan (11.5.) i vår tidning att det enligt en färsk rapport från Folkhälsoinstitutet är svårare för sverigefinnarna än för majoritetsbefolkningen att få hjälp av kommuner och vårdgivare.

Detta beror delvis på språkliga och kulturella skillnader. I den finska kulturen brukar man inte klaga över småsaker utan man försöker klara sig på egen hand in i det sista. Tjänstemännen förstår därför inte sverigefinnarnas hjälpbehov och erbjuder dem inte någon hjälp.

Airie berättar att samordnarna för det finska förvaltningsområdet i sitt arbete möter personer som inte vet hur de ska be om hjälp. En del har inte förstått att de måste ansöka om den pension som de har rätt till och en del klarar inte längre av att sköta sina bankärenden eller av att boka tid hos en läkare.
Många sverigefinnar uppfattar myndigheterna som skrämmande auktoriteter. De har dessutom ofta bristande kunskaper om sina rättigheter i samhället.

Airie Tervaniemi lyfte även fram den nya tekniken som har tagit över många av samhällets tjänster. I dag är det svårt att sköta ärenden utan en dator eller smarttelefon. Alla åttioåringar är inte specialister på smarttelefoner.
De är vana att sköta sina ärenden genom personligt besök hos myndigheterna eller banken. Detta är något som tjänstemännen inte har förstått. Seniorerna måste ha tillgång till samhällets olika tjänster och de olika myndigheterna bör ställa upp för människorna så att de får den hjälp som de har rätt till.

Inom sjukvården är den hjälp som tillhandahålls av det svenska samhället ofta tillräcklig, men patienterna hamnar ibland i en situation där de absolut skulle behöva vård på finska.

Lagen om det finska förvaltningsområdet tvingar kommuner och landsting att erbjuda äldreomsorg och förskola på finska. Lagen täcker dock inte sjukvården trots att behovet är stort.
I dag erbjuder endast landstingen i Stockholm, Sörmland och Gävleborg sjukvårdsinformation på finska för dem som behöver det.

Behovet av sjukvårdsrådgivning på finska är stort i hela landet. Telefonrådgivning och en möjlighet att få prata med en sjuksköterska på finska borde ingå i samtliga landstings grundläggande service.