RS 21/16: Hälsan är viktigast

Höftfrakturer är ett växande folkhälsoproblem och ett gissel för de äldre. Det är fråga om en smärtsam fraktur som alltid kräver kirurgisk behandling.
Det tar flera månader att återhämta sig efter en operation och en del blir aldrig helt återställda. Artros är en vanlig folksjukdom i likhet med sjukdomar som är relaterade till hjärtinsufficiens.
Ovanstående hälsoproblem är tyvärr välbekanta även för många sverigefinländare. Mer detaljerad information om dem finns att läsa i vår tidnings läkarspalt.

Man har även genomfört vetenskapliga studier av sverigefinländarnas hälsa.
En undersökning som genomfördes i Västmanland för några år sedan visade att värk i rörelseapparaten och högt blodtryck är vanligare bland sverigefinländarna än bland personer som är födda i Sverige.
Det hårda arbetet har lämnat tydliga spår på den generation som flyttade till Sverige efter arbete på 1960- och 70-talet, eftersom många hamnade i fysiskt tunga och farliga arbeten.
Direkta medicinska fel och dåligt bemötande i den svenska sjukvården är ett eget kapitel.
Tidningen Ruotsin Suomalainen har under årens lopp intervjuat många finländare med den typen av erfarenheter.

Patientjournaler visar tydligt på behovet av vård på det egna språket.
Ibland kan patienten hamna i en situation med absolut behov av vård på finska. Den som är påverkad av starka smärtstillande mediciner borde utan tvekan få möjlighet att tala sitt eget modersmål.
Med undantag för ett fåtal privata finska läkarmottagningar har sverigefinländarna inte någon möjlighet att få vård på sitt eget språk.
Oftast fungerar det bra med den vård som tillhandahålls av det svenska samhället, men ibland hamnar patienten i en situation där vård på finska skulle vara absolut nödvändig.
Lagen om det finska förvaltningsområdet förpliktar kommuner och landsting att vid behov ordna äldreomsorg och förskola på finska.

Sjukvården omfattas inte av denna lag trots att behovet är stort. Finsktalande patienter är i stort behov av rådgivning på finska i vårddjungeln.
I dag erbjuder endast landstingen i Stockholm, Sörmland och Gävleborg telefonrådgivning på finska.
Behovet av sjukvårdsrådgivning på det egna språket är stort i hela landet och telefonrådgivning på finska och möjlighet att få prata med en finsktalande sjuksköterska borde ingå i den grundläggande servicen inom samtliga landsting.