RS 20/16: De nordiska stats- och regeringschefernas Amerikaresa

I fredags träffade de nordiska stats- och regeringscheferna USA:s president Barack Obama för andra gången. Ett motsvarande möte hölls hösten 2013 när Obama var på sitt första besök i Stockholm.
Toppmötet i Washington var en fortsättning på mötet i Stockholm. Den viktigaste frågan vid mötet var säkerheten i Östersjöområdet. Även migration, terrorism och klimatförändringar stod på agendan.
De två mötena är ett uttryck för de utmärkta relationerna mellan de nordiska länderna och USA.

Vid fredagens besök i Vita huset tackade Finlands president Sauli Niinistö USA för engagemanget för Europas säkerhet.
Han konstaterade att situationen i Östersjöområdet och Nordeuropa blivit alltmer spänd. Enligt Niinistö krävs det en dialog med Ryssland för att minska riskerna. Han konstaterade också att Finland är stolt över sin långvariga och nära vänskap med USA.
Niinistö uttryckte vidare att Finland skulle kunna organisera ett toppmöte för den arktiska regionens länder dit även presidenterna i Ryssland och USA skulle inbjudas.
Finland övertar ordförandeskapet i Arktiska rådet i april 2017.

Under besöket uttryckte president Barack Obama att han värdesätter den nordiska samhällsmodellen högt.

Obama är USA:s avgående president. Ett presidentval pågår i USA och i januari 2017 övertas styret i Vita huset av antingen demokraterna eller republikanerna.
De nordiska länderna strävar efter att upprätthålla goda och nära relationer till Vita huset även efter att den nya presidenten har tillträtt.

Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island har större betydelse tillsammans än varje enskilt land för sig.
Den officiella mötesdagen och den gemensamma kvällsfesten stärkte relationerna på ett sätt som både Finland och Sverige skulle ha svårt att uppnå på egen hand.

Enligt president Niinistö var det viktigaste resultatet av det gemensamma toppmötet att de nordiska länderna närmat sig varandra.
De nordiska länderna gav prov på ett extraordinärt samarbete när de genomförde besöket tillsammans och framförde gemensamma ståndpunkter.

Europa hotas av många kriser och de fem demokratiska välfärdsstaterna i Norden kommer i framtiden att öka sitt samarbete ytterligare inom allt fler samhällsområden.