RS 2/23: Nytt år – nya lagar

Vid årsskiftet fick Sverige i vanlig ordning ett antal nya lagar och förordningar. Flera av dem har en direkt påverkan på människornas vardagsliv.

Kattägare, vars katt är över fyra månader men under 15 år gammal, måste registrera sin katt i Jordbruksverkets kattregister.

Katterna måste också id-märkas på motsvarande sätt som hundar – antingen med en tatuering i örat eller med ett microchip. Veterinärerna kommer att få mycket extraarbete, för många katter i Sverige saknar id-märkning.

Den svenska befolkningen blir allt äldre och man har mött den här utmaningen genom två lagändringar: anställda har möjlighet att fortsätta arbeta till 69 års ålder och den som är 65 år eller äldre kan få nedsatt skatt på sin arbetsinkomst på upp till 22 %.

De utmaningar som klimatförändringen för med sig kommer också till uttryck i de nya lagarna. Skatteavdraget för inköp och installation av solpaneler höjs från 15 till 20 procent.

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt från den 1 januari med 80 öre per liter under tre år, vilket är en bra nyhet för hushåll som måste använda bil.

Energiskatten går upp med nio procent. Energiskatten är 49,0 öre per kilowattimme inklusive moms, vilket motsvarar 65 kronor i månaden för en villa med en elkonsumtion på 20 000 kilowattimmar i månaden.

En sak som oroar sverigefinska villaägare är det höga elpriset.

I slutet av 2022 var priset per kilowattimme rekordhögt i hela landet. December månads rekordhöga elräkning som har nått många redan i början av januari har varit en rejäl chock för många husägare.

Den allmänna bilden av den svenska ekonomin är att inflationen galopperar och uppgår till närmare 10 procent samtidigt som räntorna för bostadslån är rekordhöga.

Den rejäla höjningen av konsumentpriserna framför allt på baslivsmedel är ett allvarligt problem i synnerhet för barnfamiljer och pensionärer. Om den här situationen drar ut på tiden kan resultatet bli en ökning av fattigdomen och utslagningen.