RS 2/22: POHJOISMAIDEN NEUVOSTO 70 VUOTTA

Pohjoismaiden neuvosto täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiselle onkin tarvetta enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

Vuonna 1954 tehdyt sopimukset Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista ja maiden välisestä passivapaudesta sekä vuonna 1955 tehty sopimus pohjoismaisesta sosiaaliturvasta ovat yhteistyön suuria saavutuksia.

Viime vuosikymmeninä yhteistyö on syventynyt tuntuvasti niin kulttuurin, talouden, energiapolitiikan kuin puolustustusyhteistyön alueilla.

”Liittovaltio Pohjola” eli Pohjolan kansanvaltaiset hyvinvointivaltiot Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti ovat arvoperustaltaan hyvin samankaltaisia. Kulttuurisesti maat ovat hyvin samankaltaisia. Mailla on hyvin paljon yhteistä, siitä kertoo esimerkiksi Suomen ja Ruotsin läheinen poliittinen ja taloudellinen yhteistyö.

Pohjoismainen yhteistyö on kohdannut myös haasteita. Koronaviruspandemia on heikentänyt pohjoismaista yhteistyötä. Jopa pohjoismainen vapaa työvoiman liikkuvuus on koetuksella, kun epidemia on vaikeuttanut rajojen ylittämistä.

Pohjolan asukkaat suhtautuvat myönteisesti maiden välisen yhteistyön tiivistämiseen ja ymmärtävät yhteistyön tuomat poliittiset ja taloudelliset hyödyt, kertovat useat mielipidemittaukset.

Kun koronakriisi kaikkoaa, yhteistyö toipunee nopeasti ennalleen ja syvenee entisestään. Me tarvitsemme vahvan Pohjolan.