RS 2/22: Nordiska rådet 70 år

I år fyller Nordiska rådet 70 år. Behovet av ett tätare nordiskt samarbete är också större nu än kanske någon gång tidigare.

De överenskommelser om en gemensam nordisk arbetsmarknad och passfrihet mellan länderna som trädde i kraft 1954 och den nordiska konventionen om social trygghet som trädde i kraft 1955 är några av samarbetets stora framgångar.

Under de senaste decennierna har samarbetet fördjupats påtagligt såväl inom kulturen, ekonomin, energipolitiken som försvarsområdet.

”Förbundsstaten Norden”, dvs. de nordiska demokratiska välfärdsstaterna Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island är sinsemellan mycket lika till värdegrunden. Kulturellt ligger länderna mycket nära varandra. Länderna har mycket gemensamt vilket bland annat det nära politiska och ekonomiska samarbetet mellan Finland och Sverige är ett bevis på.

Det nordiska samarbetet har även stött på utmaningar. Coronaviruspandemin har försvagat det nordiska samarbetet. Även den fria rörligheten för arbetskraften i Norden har satts på prov när det har blivit svårare att ta sig över gränserna på grund av epidemin.

Enligt flera opinionsundersökningar har invånarna i Norden en positiv inställning till tätare nordiskt samarbete och de förstår de politiska och ekonomiska fördelarna med samarbetet.

När coronakrisen är över kommer samarbetet förmodligen att återgå till det normala och fördjupas ytterligare. Vi behöver ett starkt Norden.