RS 2/21: Vaccinationerna går långsammare än önskat

Finland och Sverige inledde coronavaccinationerna den 27 december i likhet med de övriga EU-länderna. Målet är att vaccinera hela befolkningen. En återgång till ett normalt vardagsliv är möjlig när en tillräckligt stor andel av befolkningen har blivit vaccinerad.

Eftersom leveranserna från tillverkaren har kommit igång långsammare än väntat har även vaccinationerna kommit igång långsammare än man hade hoppats på.

Finlands statsminister Sanna Marin skickade i måndags ett brev till ordföranden för Europeiska Unionens kommission med krav på att EU ska distribuera coronavaccinet snabbare.

Fram till onsdag morgon har man i Finland vaccinerat drygt 50 000 personer och i Sverige ca 80 000. Längst i världen har Israel kommit för redan i förra veckan hade man vaccinerat drygt en miljon av landets nio miljoner invånare. Vaccineringstakten i Israel är 150 000 personer om dagen. I USA har drygt nio miljoner personer fått sin första vaccindos, men processen kommer att ta tid eftersom landet har drygt 300 miljoner invånare.

I Finland och Sverige använder man i nuläget Pfizers och Biontechs vaccin som tillverkas på Pfizers medicinfabrik i Belgien. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) beviljade den 6 januari försäljningstillstånd för USA-baserade Modernas coronavaccin som används vid massvaccinationerna i USA. Några tusen doser av Modernas vaccin kommer under januari att levereras till Finland och Sverige.

Ett tredje aktuellt vaccin är AstraZenecas och Oxfords universitets coronavaccin som är godkänt i Storbritannien och används där.

Europeiska läkemedelsmyndigheten mottog i tisdags en ansökan om försäljningstillstånd för AstraZenecas vaccin inom EU-området. EMA kommer troligen att godkänna AstraZenecas vaccin under de närmaste dagarna.

AstraZenecas vaccin kräver inte djupfrysning så som Pfizers och Modernas vacciner gör utan det kan utan problem förvaras i kylskåpstemperatur. Det krävs inte några särskilda arrangemang när det gäller temperaturen och vaccinet kan därmed distribueras till vaccinationsmottagningarna överallt vilket gör att vaccinationerna kan genomföras snabbare.

AstraZeneca började tillverka vaccinet redan i slutet av sommaren och har således vaccin i lager. Finlands andel av EU:s gemensamma inköp är 3,7 miljoner och Sveriges andel 6 miljoner vaccindoser. Om EMA godkänner AstraZenecas vaccin och om vaccinet blir tillgängligt under den närmaste tiden kommer vaccinationen av hela befolkningen att påskyndas påtagligt.

Finland och Sverige får sina vacciner genom gemensamma inköp av Europeiska Unionen. EU-kommissionen har beställt 300 miljoner doser av Oxford-AstraZenecas vaccin, 200 miljoner doser av Pfizer-Biotechs vaccin och 80 miljoner doser av Modernas vaccin. Vaccinerna delats ut till EU:s medlemsländer på ett likvärdigt sätt utifrån befolkningsmängden och vaccinet är samtidigt tillgängligt för EU:s samtliga medlemsländer.