RS 19/20: Varför övergav Sverige sina gamla?

Folkhälsomyndigheten rapporterade i tisdags om oönskad spridning av coronavirusepidemin i Stockholms äldreboenden.

I Stockholms finns 400 äldreboenden av vilka 212 har rapporterat ett onormalt stort antal smittade.

Personalen inom äldrevården har känt till situationen länge och även orsakerna till den rådande situationen är kända.

Besöksförbudet på äldreboenden trädde i kraft först den 30 mars, dvs. alltför sent. Vårdpersonalen har inte testats regelbundet, för det mesta inte alls. Personalen har ofta arbetat utan skyddsutrustning och en del nyanställda saknar erforderlig utbildning.

Situationen är alarmerande. 30 procent av alla som har avlidit av covid-19 i Stockholms län bor på ett äldreboende. Äldreboenden har blivit dödsfällor. När viruset tar sig in i en enhet förvandlas livet för de äldre till en mardrömsliknande väntan på liemannen – dessutom utan närvaro av nära anhöriga.

Situationen är idag känd även bland beslutsfattarna. Statsminister Stefan Löfven och statsepidemiolog Anders Tegnell har medgett vid intervjuer att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre på äldreboenden.

Coronaepidemin har redan pågått i flera veckor och medborgarnas förväntningar på att begränsningarna ska slopas och att ländernas ekonomi ska öppnas igen ökar för varje dag. Beslutsfattarnas oro över ekonomin såväl i Sverige som Finland är det primära och rationella målet. Utan fungerande ekonomi finns det inte något fungerande samhälle, och när man förstör framtiden för de unga generationerna blir följderna ohyggliga.

Ekonomins hjul måste åter komma i rullning, men det utesluter inte på något sätt att vi skyddar de äldre. De äldre som bor på ett vårdboende tillhör efterkrigsgenerationen som har byggt upp vårt välfärdssamhälle.

De förtjänar alla åtgärder som kan vidtas för att skydda deras liv och hälsa.

Sveriges regering, Folkhälsomyndigheten och beslutsfattarna inom äldreomsorgen måste nu vidta mycket tuffa och strikta beslut för att skydda de boende på äldreboenden.

***

Tvåmeterssamhälle, vad är det?

Finland och Sverige kommer framöver att vara ”tvåmeterssamhällen” där två meters fysiskt skyddsavstånd är det normala. För att minska risken för att coronavirus ska smitta inomhus, till exempel på arbetsplatserna och i restaurangerna, bör man se till att skyddsavståndet är tillräckligt stort. I yrken där man kommer i nära kontakt med varandra bör skyddsmask och skyddshandskar användas.